Meer focus op 75+ woonconcepten

Geplaatst op: 12-08-2023

Er is in de gemeente Barneveld een stijgende behoefte aan woningen voor de doelgroep 75+.

Om ouderen ook in de toekomst te kunnen voorzien van passende woningen is er actie nodig. En die lijkt er te komen, want eind juni nam de gemeenteraad unaniem een motie aan van Burger Initiatief en ChristenUnie om initiatieven voor het realiseren van woonvormen voor senioren, zoals ‘knarrenhofjes’. Hierbij gaat het om woonconcepten die erop gericht zijn om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen, doordat bewoners elkaar onderling kunnen steunen.