Termijn btw-teruggave zonnepanelen beperkttips

Geplaatst op: 29-03-2019

Mr. Bram Faber, Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.

Wie een huis koopt, huurt of al bezit doet er goed aan om op de hoogte te zijn van verschillende fiscale regels. In deze rubriek geeft Bram Faber, fiscalist bij Schuiteman Accountants & Adviseurs in Nijkerk elke maand slimme tips waarmee meestal ook geld te besparen valt.

Wanneer u als particulier zonnepanelen aanschaft, kunt u de btw bij de aankoop van die zonnepanelen terugkrijgen. Dit als gevolg van een uitspraak uit 2013 van het Europese Hof van Justitie. De termijn waarbinnen u die btw over de aanschaf en installatie van zonnepanelen kunt terugvragen, is recent beperkt tot zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de panelen zijn aangeschaft.

Met de btw-teruggave kunt u veelal honderden euro’s besparen op de aanschaf van de panelen. Voor de aanvraag voor de btw-teruggave gold tot 1 januari 2019 geen uiterlijke termijn. Met de aanpassing is er nu alsnog een termijn van zes maanden gekomen. Dit houdt in dat de btw uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft, moet worden teruggevraagd bij de Belastingdienst.

Overgangsregeling voor aankopen vóór 2019
Is het recht op teruggave van btw vóór 2019 ontstaan, dan geldt er een overgangsrecht en is er in elk geval nog tot 1 juli 2019 de mogelijkheid om de btw terug te vragen, ongeacht het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.

Toch te laat?
Wanneer de zes-maandperiode is verstreken, dan kan bij de Belastingdienst alsnog om een ambtshalve teruggave worden verzocht. Hiervoor geldt een periode van vijf jaar na afloop van het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.
Tips
Zorg voor een tijdig verzoek tot teruggaaf en laat het niet aankomen op dit verzoek tot ambtshalve vermindering. Dit omdat die stap met meer onzekerheden is omgeven.

Maak bij het investeren in zonnepanelen ook gebruik van de zogenaamde kleine ondernemersregeling. Over de jaren na aanschaf hoeft dan over de geleverde energie geen btw te worden afgedragen.

Lees meer over Schuiteman Accountants en Adviseurs