Woningsplitsing niet populair

Geplaatst op: 15-12-2020

GEMEENTE BARNEVELD – Woonruimte is schaars, vooral in de goedkopere prijsklassen. Daarom kwam de Gemeente Barneveld in juli 2019 met een maatregel die het mogelijk maakt om duurdere bestaande huizen te splitsen in twee goedkope huizen of om te vormen naar kamerverhuur. Hier blijkt in het eerste jaar slechts twee keer gebruik van te zijn gemaakt.

Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de Huisvestingsverordening 2019-2023, waar de splitsingsmaatregel onderdeel van is. Het doel was om de toegenomen schaarste aan goedkope woningen terug te dringen door het te mogelijk maken om legale woonruimten met een WOZ-waarde van 300.000 euro of meer te splitsen tot kleinere woonruimten, zoals appartementen, studio’s of studentenkamers. Deze maatregel geldt voor woongebouwen binnen de bebouwde kom in alle kernen van de gemeente Barneveld. Goedkopere bestaande woonruimten zijn uitgezonderd, omdat woningen tot drie ton worden beschermd tegen splitsing of omzetting om te voorkomen dat de toch al onder druk staande goedkope en middeldure woningvoorraad nog harder slinkt.

Interesse blijft uit
Hoewel de woningschaarste groot is in deze gemeente, blijkt na de eerste tussentijdse evaluatie dat er nauwelijks gebruik is gemaakt van de maatregel. Tussen de zomer van 2019 en die van 2020 kwamen er welgeteld twee aanvragen binnen. Beide aanvragen (afkomstig uit de kern Barneveld) zijn bovendien zeer recent ingediend en het aanvraagproces daarvan is nog niet afgerond. Of de Covid-19-uitbraak hier debet aan is geweest, is niet bekend. Ook in de komende jaren verwacht men bij de Gemeente Barneveld geen hausse aan aanvragen. Toch adviseert een afvaardiging van Ruimtelijke Ordening en Wonen de gemeenteraad om de maatregel aan te houden.

Leegstand in winkelcentra
Helemaal stil was het niet op de burelen van de Gemeente Barneveld rond de maatregel. Echter ging het hierbij regelmatig over de splitsingen of omzettingen van niet-woonfuncties naar onzelfstandige woonruimten. Denk aan kantoor-, bedrijfs- of winkelruimtes die mogelijk worden omgebouwd tot kamers met gedeelde gezamenlijke voorzieningen.

Deze functieverandering biedt weliswaar een oplossing voor leegstand in de winkelcentra als gevolg van trends op het gebied van winkelen en werken, maar valt niet binnen de maatregel uit de huisvestingsverordening. Meestal gebeurt deze omzetting met een binnenplanse vrijstelling, een kruimelgevallenregeling of een bestemmings-
planwijziging. Panden in het buitengebied zijn uitgesloten van de maatregel. Hiervoor geldt onder andere het functieveranderingsbeleid met betrekking tot het plaatsen van mantelzorgwoningen.