Wethouder Wijnne blij met versoepeling

Geplaatst op: 09-11-2020

Wethouder Bennie Wijnne van Ruimtelijke Ordening is blij met de versoepeling in het faciliteren van tijdelijke premantelzorgwoningen. “Ook in mijn eigen omgeving ving ik signalen op dat er behoefte was om ook al in een vroeger stadium en vooruitlopend op ‘echte’ mantelzorg voor elkaar te kunnen zorgen.”

“Zeker in deze omgeving blijven mensen graag bij elkaar in de buurt wonen. Hoe mooi is het dan als je je ouder wordende ouders bij wijze van spreken in je achtertuin hebt wonen en je ze zo kunt helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te zijn? Voorheen stelde de gemeente met een indicatiestelling vast dat er minimaal acht uur per week zorg nodig was. Met de nieuwe regelgeving neem je een aanloop op zo’n toekomstige situatie. Dat past veel beter bij hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Het past bij de particpatiesamenleving én bij de Barneveldse samenleving, waarin hechte sociale familiebanden bestaan.”