Welke straatnaam?

Geplaatst op: 31-08-2020

 

 

Hoe bepaalt de gemeente Barneveld eigenlijk hoe een woonwijk of straat gaat heten? En mogen burgers hier ook hun zegje over doen? De Woonkrant vroeg het aan wethouder André van de Burgwal.

Waar voorheen een club ambtenaren zich boog over de naamgeving van wijken, straten, dorpshuizen en viaducten, wordt het anno 2020 breder aangevlogen, vertelt hij. In 2017 is een straatnamencommissie gevormd, waarin niet alleen ambtenaren vanuit verschillende disciplines zitting hebben, maar waar ook een afgevaardigde van de Vereniging Oud Barneveld en andere deskundigen met verschillende achtergronden en in wisselende samenstellingen aanschuiven, zoals een stadshistoricus of een stedenbouwkundige.

Ook inwoners uit de gemeente Barneveld worden regelmatig uitgenodigd om creatief mee te denken. Zo kreeg het viaduct van de Overhorsterweg over de Voortse Ring de naam Overhorst mee; een naam die door de straatnamencommssie werd gekozen na het samenstellen van een top 5 van inzendingen. En de loopbrug bij het viaduct werd gedoopt tot ‘Schaapsdrift’ nadat Plaatselijk Belang na een oproep tussen de 30 en 40 reacties binnenkreeg.
Het traject van naamgeving begint bij het team Verkeer, vertelt Van de Burgwal. “Dit team tekent in hoe de wegen, voetpaden en fietspaden gaan lopen binnen een nieuwe wijk. Dan wordt ook duidelijk hoeveel nieuwe namen er bedacht moeten worden. Dat wordt in samenspraak gedaan met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Vervolgens wordt dit voorgelegd aan de straatnamencommissie.”

Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar samenhang in de naamgeving van straten die bij elkaar in de buurt liggen. En een nieuwe woonwijk of straatnamen krijgen in veel gevallen een naam die gerelateerd is aan de geschiedenis van de omgeving. Zo heeft de wijk Holzenbosch haar naam te danken aan de boerderij die er in het verleden stond. En verwijst de naam Bloemendal van de meest recente nieuwbouwwijk naar de familie Bloemendal, die sinds decennia boerderij De Oude Vaarst bewoont.

Verzetsstrijders

Een bijzondere categorie wordt gevormd door de straatnamen die naar personen zijn genoemd. Als een straat naar een persoon wordt genoemd moet het verleden van die persoon altijd goed onderzocht worden om zeker te weten dat de persoon echt onomstreden is, en er geen smet op de naam rust. Een aantal straten en een fietspad in de nieuwbouwwijk Bloemendal bijvoorbeeld worden vernoemd naar oud-verzetsstrijders uit de gemeente Barneveld. “De straatnamencommissie heeft de keuze uit ruim honderd namen van oud-verzetsstrijders”, vertelt Van de Burgwal. “Bij de keuze wordt rekening gehouden met een verdeling over de verschillende dorpen in Barneveld en de rol van betekenis in het verzet. Dat vraagt natuurlijk de nodige tijd en zorgvuldigheid. De commissie zit nu in een afrondende fase en zal binnen afzienbare tijd een selectie voorleggen die is gemaakt vanuit deze groslijst.”

Vrouwen

Nadrukkelijk wordt er ook gekeken naar een goede verhouding van mannen en vrouwen, aldus de wethouder. Niet overbodig, aangezien van de 824 Barneveldse straten er momenteel 170 vernoemd zijn naar een man en slechts 11 naar een vrouw. Er is daarom in samenspraak met de straatnamencommsie, een lid van Oud Barneveld en andere betrokkenen een groslijst opgesteld met namen van vrouwen die op cultureel, sociaal of politiek gebied een belangrijke rol hebben gespeeld in Barneveld. Deze lijst wordt geraadpleegd bij nieuwbouwprojecten als Bloemendal, Woudse Erven en Oostbroek. Net als de vernoemde mannen moeten ze inmiddels overleden zijn en uiteraard van goede huize komen. Denk aan hun rol van betekenis in de lokale, regionale of nationale politiek, de kerk, cultuur, sport of in het maatschappelijke leven. Ook moeten ze in de gemeente Barneveld zijn geboren, opgegroeid of werkzaam zijn geweest.

Gemeente Barneveld | www.barneveld.nl | info@barneveld.nl | 14 0342 (netnummer niet nodig)