Taxatierapport 2.0 geeft meer inzicht in onderhoud

Geplaatst op: 18-03-2021

BARNEVELD – Welke onderhoudskosten komen eraan? En met welke investeringen moet je rekening houden om een nieuwe woning duurzamer te maken? Dat lees je vanaf deze zomer terug in het rapport dat je krijgt als je een woning laat taxeren.

Aanleiding is de invoering van een nieuw taxatiemodel, dat tot stand kwam na samenwerking tussen de Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), geldverstrekkers en andere partijen in de woningmarkt. Vanaf 1 juli 2021 gaan NRVT-gecertificeerde taxateurs met het nieuwe model werken en dus ook nieuwe stijl rapporten aanleveren.

In die rapporten is er meer aandacht voor duurzaamheid en de bouwkundige staat van de woning. Het taxatierapport vervangt niet de bestaande bouwkundige keuring. Consumenten krijgen wel een indicatie van de bijkomende kosten en risico’s op het gebied van verduurzaming, herstel van onderhoudsachterstand, eventuele funderingsproblematiek en overige bouwkundige gebreken van de woning. Ook kunnen zij nagaan in hoeverre de woning voldoet aan de eisen die het klimaatakkoord voor de toekomst stelt.

Calcant Taxateurs uit Barneveld is zo’n NRVT-gecertificeerd taxatiekantoor dat je straks kan helpen aan zo’n vernieuwd taxatierapport, dat ook nog eens in begrijpelijke taal is opgesteld.