Regio presenteert woonplan

Geplaatst op: 20-12-2021

BARNEVELD – Regio Foodvalley zet zich de komende jaren in voor het stimuleren van betaalbare woningbouw, meer zorgwoningen en het verduurzamen van bestaande woningen.

Dat staat in het recent gepresenteerde Actieprogramma Wonen 2021-2024. Het actieprogramma is erop gericht dat Regio Foodvalley een mooie regio blijft om te wonen en te werken met voldoende en betaalbare woningen. Daarvoor bundelen gemeenten, provincies, corporaties en marktpartijen de krachten. De samenwerkende partijen zetten zich de komende jaren in voor drie specifieke onderwerpen:

Stimuleren van betaalbare woningbouw
Gemeenten, provincies, corporaties en marktpartijen gaan concrete afspraken maken over betaalbare woningbouwprojecten. Het gaat dan bijvoorbeeld om afspraken over voldoende sociale huurwoningen en over het betaalbaar houden van goedkope koopwoningen. Ook kijken de regiogemeenten of de regelgeving voor woningbouw beter op elkaar kan worden afgestemd door bijvoorbeeld gelijke prijsgrenzen af te spreken. Daarnaast zoeken gemeenten naar locaties voor tijdelijke woningbouw. Op die manier wordt de meest urgente woningvraag opgevangen.

Wonen en zorg
Naar verwachting verdubbelt het aantal ouderen dat in 2030 in Regio Foodvalley woont. Dat vraagt om meer zorgwoningen. Ook voor kwetsbare groepen zijn passende woonlocaties, eventueel met begeleiding, nodig. Inmiddels is een pilot gestart om te zoeken naar locaties die rustig en prikkelarm zijn.

Verduurzamen van bestaande woningen
Veel inwoners maken, voor het koken en het verwarmen van de woning, gebruik van gas. Een warmtepomp, zonnepanelen of een aansluiting op het warmtenet dringt de CO2-uitstoot terug. Regio Foodvalley kijkt – samen met het Energieloket – naar financieringsmogelijkheden voor inwoners.

40.000 nieuwe huizen
Eerder werd al bekend dat er voor 2040 in totaal 40.000 nieuwe huizen gebouwd moeten worden in de Regio FoodValley. Daarvan moet er ook een flink aantal verrijzen in de gemeente Barneveld, dat tot de sterkste groeiers van de regio behoort.