Nieuwe subsidie voor regenton, ontharding tuin en groen dak

Geplaatst op: 31-08-2020

Het zal niemand ontgaan: er vallen steeds vaker hevige, intense buien. Het water krijgt de kans niet om in de bodem te zakken en wordt via sloten en riolering afgevoerd. Tot dusver was er binnen de gemeente Barneveld alleen subsidie verkrijgbaar voor het afkoppelen van een regenpijp, waardoor regenwater niet meer in het riool komt. Nu is er ook subsidie beschikbaar voor andere maatregelen, bijvoorbeeld het plaatsen van een regenton, de aanleg van een groen dak of het vervangen van tegels in de tuin door groen.

Bij deze nieuwe regeling kunnen inwoners van de gemeente Barneveld meer subsidie krijgen door meerdere maatregelen te nemen. Plaatst u bijvoorbeeld alleen een regenton, dan geldt een maximum bedrag van € 6/m2 dak. Ontkoppelt u daarnaast ook nog uw regenpijp én haalt u stenen uit een stuk tuin? Dan geldt een maximum bedrag van € 10 euro/m2.

Regenwater vasthouden

Er vallen steeds vaker hevige, intense buien. Hierbij krijgt het regenwater niet de kans om in de bodem te zakken. Het wordt via sloten en de riolering weggevoerd. Ook zijn er steeds vaker perioden van droogte, waardoor het grondwaterpeil zakt. Daar hebben we allemaal last van omdat grondwater een bron is voor kraanwater. Maar ook diepgewortelde bomen en planten zijn afhankelijk van grondwater. Het is dus belangrijk om regenwater ter plekke de kans te geven in de bodem te zakken. Zo wordt lokaal het grondwater meer aangevuld, en kunnen de effecten van droogteperioden worden verminderd.

Het ontkoppelen van de regenafvoer is één van de manieren om te zorgen dat er meer regenwater de tuin in komt. Het regenwater kan dan vanaf het dak met een koppelstuk de tuin in worden geleid. Of u legt een gootje aan waar het regenwater door kan stromen.

Om regenwater dat in de tuin terecht komt de kans te geven om naar de bodem te zakken kunt u tegels of bestrating verwijderen uit de tuin. Daarvoor in de plaats kunt u bijvoorbeeld gras, planten, grind, houtsnippers of schelpen plaatsen.

Een andere manier om regenwater vast te houden is door het op te slaan. Dit kan bijvoorbeeld door een regenton aan te sluiten op de regenpijp. Maar er kan ook subsidie worden aangevraagd voor andere vormen van wateropslag, zoals een infiltratiekrat, grindkoffer, ondergrondse regenwatertank met pomp, regenwaterzak, regenwaterschutting of een wadi.

Vervanging afkoppelsubsidieregeling

Deze subsidieregeling vervangt de afkoppelsubsidieregeling. De nieuwe subsidieregeling ‘Regenwater vasthouden gemeente Barneveld’ is ingegaan per 31 juli 2020.