Wat is de Woonvisie en hoe komt die tot stand?

Geplaatst op: 08-10-2020

In de Woonvisie staat het gemeentelijk volkskhuisvestingsbeleid. Het gaat bijvoorbeeld om hoeveel huizen er gebouwd moeten worden, wat voor soort woningen er nodig zijn en in welke prijsklassen.

Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor de Woonvisie die geldt voor de periode 2021-2025. Ambtenaren van de gemeente Barneveld bereiden samen met bureau Rigo de woonvisie voor. Inwoners kunnen daarbij op verschillende manieren meedenken. Zo vonden er onlangs verschillende (online) themabijeenkomsten plaats. Bijvoorbeeld een bijeenkomst over de verbetering van bestaande buurten en wijken en een avond over doorstroming en woonwensen van ouderen. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de nieuwe Woonvisie vast. Dat gebeurt naar verwachting in maart 2021.