‘Gemeente is rijk aan mooie woonbedrijven’

Geplaatst op: 08-02-2022

BARNEVELD – De gemeente Barneveld is rijk aan mooie woonbedrijven. De lancering van een krant die zich focust op de woningmarkt is een felicitatie waard.

Wethouder Bennie Wijnne is in de gemeente Barneveld verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt rondom ruimtelijke ordening, wonen en grondbeleid. Hoe hij de toekomst ziet van de Barneveldse woningmarkt? Dat is vooral een mooie puzzel met ruimte die maar beperkt voor handen is, geeft Wijnne aan. “De gemeente verwelkomde vorig jaar haar 60.000ste inwoner en daar komen er elk jaar 900 à 1000 bij. Dat betekent dat we een mooie uitdaging hebben. Niet alleen in de bouw van nieuwe huizen. Ook de infrastructuur en de voorzieningen in de gemeente zullen dan mee moeten groeien.”

Kwaliteit
In de gemeente Barneveld is voor de komende jaren nog volop bouwgrond. Nieuwbouwwijk Bloemendal maakt daar een groot onderdeel van uit, maar ook in Voorthuizen en de andere kernen kan er nog goed doorgebouwd worden. “En daarin gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat juist ook om de kwaliteit. Aandacht voor de woonpositie van jongeren, starters en ouderen is daarin een belangrijk speerpunt. De lat ligt hoog. Ook als het om duurzaamheid gaat.”

Een nieuwe Woonkrant draagt bij aan goede informatievoorziening, zo geeft de wethouder aan. “Daarnaast vind ik het mooi dat we in de gemeente zoveel mooie bedrijven hebben die alles in huis hebben als het om prettig wonen gaat. Daar kan je niet genoeg aandacht aan geven!”