Barneveld in trek bij woningzoekers

Geplaatst op: 18-03-2021

BARNEVELD – Dat het prettig wonen is in Barneveld? Dat ontdekken ook steeds meer mensen buiten de gemeentegrenzen. Tussen 2016 en 2018 ging 40% van de woningen naar huishoudens van buiten de eigen gemeente.

Dat valt te lezen in de nieuwe Woonvisie van de gemeente Barneveld. Tussen 2010 en 2018 lag dat percentage nog op 35%. Het gaat onder meer om gezinnen uit de Randstad, die ‘vluchten’ voor de hoge stedelijke woningprijzen. “Recent onderzoek heeft aangetoond dat deze migratie van structurele aard is en dat huishoudens zich hier ook vestigen vanwege het aantrekkelijke woonklimaat, veiligheid en de gunstige ligging.”