Barneveld: ruimte voor premantelzorgwoningen

Geplaatst op: 10-11-2020

BARNEVELD – Ouderen langer thuis laten wonen. Dat kan lang niet altijd zonder hulp van familie, buren of andere bekenden. Om mantelzorg dicht bij huis gemakkelijker te maken, heeft de gemeente Barneveld de regelgeving versoepeld. Behalve mantelzorgwoningen mogen er nu ook zogenoemde (tijdelijke) premantelzorgwoningen met vergunning gebouwd worden.

De gemeente Barneveld wil deze tijdelijke premantelzorgwoningen toestaan in situaties waar (nog) geen sprake is van een mantelzorgsituatie, maar wel al de behoefte bestaat om voor elkaar te zorgen. En dat biedt veel meer vrijheid dan voorheen, legt Dylan de Vries, juridisch medewerker van de gemeente Barneveld uit. “Een premantelzorgwoning loopt eigenlijk vooruit op een toekomstige mantelzorgsituatie. Denk aan een ouder echtpaar dat tijdelijk achter de woning van de kinderen gaat wonen.” Er zijn natuurlijk voorwaarden die door de gemeente worden gesteld. Er mogen maximaal twee mensen wonen in zo’n premantelzorgwoning. In de situatie van het oudere echtpaar moet één van hen mantelzorg ontvangen van een bewoner van de hoofdwoning.

Aanbouw
Een tijdelijke premantelzorgwoning in of bij een woning kan op verschillende manieren worden gerealiseerd, zegt Dylan. Denk bijvoorbeeld aan een aanbouw die geschikt wordt gemaakt voor bewoning. Of een zorgunit die aan de woning van de zorgverlener (of zorgontvanger) wordt geplaatst met daarin een slaap- en/of een badkamer. Of er wordt een zelfstandige premantelzorgwoning (eigen ingang, woonkamer, slaapkamer, sanitair en keuken) op het erf bij het huis van de zorgverlener of de zorgontvanger geplaatst.

Tijdelijke bewoning
“Een tijdelijke premantelzorgwoning geeft geen recht op een permanent woongebruik”, benadrukt Dylan. “De vergunning is voor een periode van maximaal tien jaar en is echt alleen bedoeld voor tijdelijke bewoning in het kader van premantelzorg. Hulp dus die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt en die iemand geeft aan een bekende zoals een partner, kind of vriend die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is.”

Behoefte
Sinds 2014 is er landelijke wetgeving die vergunningsvrije mantelzorgwoningen toestaat. Voorwaarde is dat hiervoor minimaal 8 uur per week zorg moet worden verleend en voor een periode langer dan drie maanden. Met het faciliteren van tijdelijke premantelzorgwoningen wil de gemeente tegemoetkomen aan de behoefte om al in een vroeger stadium en vooruitlopend op ‘echte’ mantelzorg voor elkaar te kunnen zorgen. Zodra de termijn (maximaal 10 jaar) voor de premantelzorgwoning is verstreken of de huisvesting in verband met premantelzorg is beëindigd, moet de woning weer verwijderd worden. Alleen als de woning op dat moment voldoet aan de voorwaarden voor een vergunningsvrije mantelzorgwoning mag deze blijven staan.

De belangrijkste voorwaarden voor een premantelwoning? “In de eerste plaats de leeftijd van de zorgontvanger. Hij of zij moet minimaal 60 jaar zijn.  Ook moet er sprake zijn van een sociale relatie, bijvoorbeeld een famlieband, tussen de zorgverlener en de zorgontvanger. En we vragen om een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat er premantelzorg nodig is vanwege een progressieve aandoening en/of ziekte die op termijn (in een tijdsbestek van maximaal 10 jaar) tot mantelzorgbehoefte kan leiden.

Meer weten? Ga naar www.barneveld.nl of neem contact op met de gemeente via 14 0342 of info@barneveld.nl.

Gemeente Barneveld | www.barneveld.nl | info@barneveld.nl | 14 0342 (netnummer niet nodig)

(Foto: M. van der Linden)