Afspraken voor betaalbare nieuwbouw

Geplaatst op: 23-06-2022

BARNEVELD – De gemeente Barneveld heeft samen met zeven andere regiogemeenten afspraken gemaakt om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren.

Tot 2040 moeten er zo’n 40.000 woningen worden gebouwd in de regio FoodValley. De regiogemeenten leggen de komende periode vast in welke prijsklassen deze huizen wordt gebouwd. Ook komen er prestatieafspraken met woningcorporaties en marktpartijen, zodat in de nieuwbouwplannen straks voldoende kwalitatief goede sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen worden opgenomen. Om het bouwtempo erin te houden, worden – onder voorwaarden – marktpartijen al bij de planvoorbereiding betrokken. Dat is mede nodig omdat gemeenten niet genoeg ambtelijke capaciteit hebben voor de grote bouwopgave die er in de regio ligt.  Ook hebben de gemeenten afgesproken om meer samen te werken en kennis uit te wisselen.