‘Een plein hoort groen te zijn’

Geplaatst op: 18-03-2021

 
De tijd van grijze stoeptegels en betonnen knikkerpotjes ligt ver achter ons. Een schoolplein hoort een plek te zijn waar kinderen in hun element zijn. Groen, speels én natuurlijk. Green Label-hovenier Janse & Berkhof Tuinen uit Barneveld gaat zich hardmaken om die boodschap uit te dragen. “Wist je dat een groen plein kinderen gezonder maakt en dat het zelfs een medicijn is tegen pestgedrag?’’

Zelf heeft hij drie kinderen op de basisschool en ook zijn compagnon Jan Berkhof is geen onbekende bij het schoolhek. “Dat er ooit voor gekozen is om schoolpleinen zo praktisch mogelijk in te richten, is voor die tijd misschien begrijpelijk”, vertelt Dirk-Jan. “Maar zoals veel schoolpleinen er anno 2021 nog bij liggen, kan echt niet meer.’’

Label-hovenier
Janse & Berkhof Tuinen is één van circa 200 Green Label-hoveniers die Nederland rijk is. “Dat betekent dat we werken volgens een richtlijn waarbij de aanleg van tuinen en buitenruimtes zo duurzaam mogelijk gebeurt”, legt Dirk-Jan uit. “Daar zit een slimme beoordelingsmethodiek aan vast waarmee je in één oogopslag kan bepalen hoe duurzaam een buitenruimte is. Dat betreft de producten die je gebruikt; de planten én de materialen. En ditzelfde label is ook perfect geschikt voor de beoordeling van schoolpleinen.’’

De schoolpleinen van vroeger waren jarenlang een ondergeschoven kindje als het om groengebruik ging. “Gelukkig komt men daar steeds meer van terug’’, aldus Dirk-Jan. “Je merkt dat scholen het steeds belangrijker gaan vinden dat kinderen juist op het plein in hun element zijn. Er is zelfs een onderzoek waaruit blijkt dat een groen plein helpt om pestgedrag te voorkomen.

Veel mogelijkheden
Wat een groen plein precies inhoudt? Dat er bijvoorbeeld een mooie klimboom staat, bosjes waarin ze zich kunnen verstoppen, water om mee te spelen, takken waarmee je een hut kunt bouwen, rotspartijen waar je op kunt klimmen… Er zijn tal van mogelijkheden.”

Dirk-Jan is blij dat er steeds meer ruimte komt voor het zogenoemde groene speelplein. Ook in de gemeente Barneveld. Het leuke is dat er nu zelfs een projectplan is opgesteld om schoolpleinen in de gemeente verder te vergroenen. Bovendien is er een subsidiepotje om groene ideeën te ondersteunen. “Als Green Label-hovenier zijn we daar natuurlijk superblij mee. Want je staat er gek van te kijken hoeveel impact een groen schoolplein heeft op het welzijn van een kind.”

Onderzoek
Zo deed de Vrije Universiteit recent een onderzoek die de bevindingen van Dirk-Jan ondersteunt. “Als gevolg van corona is men steeds nadrukkelijker gaan kijken naar manieren om meer en vaker onderwijs te geven in de buitenlucht. Als je dan een veelzijdig en groen schoolplein hebt, biedt dat natuurlijk ongelooflijk veel kansen. Eigenlijk kan je het schoolplein goed inzetten als buitenlokaal, als je het goed inricht. De VU noemt een voorbeeld waarbij een deel van het plein zo is ingericht dat kinderen er les kunnen krijgen. Dat je kan zien hoe planten zich ontwikkelen, hoe regenwater zich gedraagt en wat het verschil is tussen de blaadjes die op het plein vallen.’’


Dat 80 procent van de schoolpleinen nog een ‘stenen woestijn’ is, is Janse een doorn in het oog. “Er is nog heel veel werk te doen. Een goed ingerichte buitenruimte heeft een educatief doel, maar misschien nog wel belangrijker is het dat kinderen zich veel prettiger voelen in een groene omgeving.” Dat ouders en schoolbesturen wellicht bang zijn dat kinderen er vies van worden, is volgens Dirk-Jan achterhaald. “Gelukkig merken we aan alles dat ouders en leerkrachten daar veel minder pietluttig in zijn de laatste jaren. Waarom zou een kind niet vies mogen worden? Los van de vraag of een beetje grond op je knieën vies is. Wat mij betreft is groen nooit vies. Kleren kunnen in de was en op een schrammetje plak je een pleister.”

Is zo’n groen schoolplein wel veilig
Janse & Berkhof Tuinen houdt zich als schoolpleininrichter natuurlijk ook bezig met de vraag of een schoolplein veilig is. “Maar inmiddels is er zoveel ervaring opgebouwd in het inrichten van groene buitenruimtes, dat het aanleggen van een groen én veilig schoolplein hand in hand gaan.” Janse staat te popelen om zoveel mogelijk schoolpleinen om te toveren tot groene, duurzame en natuurlijke speel- en ontmoetingsplekken. Er gebeurt al veel, maar er is ook nog het nodige werk aan de winkel. “Daarom hebben we de samenwerking gezocht met Bureau Ris, een ontwerpbureau dat zich volledig gespecialiseerd heeft in deze materie. Samen gaan we voor schoolpleinen waar kinderen naar hartelust kunnen spelen, ontspannen, beleven en ontmoeten.’’

Janse & Berkhof Tuinen | Anthonie Fokkerstraat 59D | Plaatsnaam| 06 – 24 83 45 54
www.janseberkhoftuinen.nl