Juridische hulp bij onvoorziene situaties

Geplaatst op: 29-08-2022

Een verbouwing die een factuur oplevert met onvoorziene prijsstijgingen van bouwmaterialen. Of een buurman die weigert het stukje grond af te staan dat op papier van jou is. Een greep uit de praktijk bij Wolleswinkel Hofman Advocaten.

Stel, je woning wordt grondig verbouwd. Hoe zorg je dat je grip houdt op de kosten nu de prijzen van bouwmaterialen zo hard stijgen? Wolleswinkel Hofman Advocaten wordt regelmatig om advies gevraagd in discussies hierover. Want wie gaat het gat dichten tussen het bedrag op de offerte en de uiteindelijke kosten?

Vaste prijs of uurtje factuurtje?
Het maakt voor de grip op de kosten van je verbouwing nogal uit wat je vooraf met elkaar afspreekt, geeft Jaap aan. Ga je voor een vaste aanneemsom? Of kies je voor ‘uurtje factuurtje’ (netter geformuleerd als ‘aannemingsovereenkomst in regie’) waarbij de opdrachtgever en de aannemer geen vaste aanneemsom afspreken. De aannemer heeft dan recht op een redelijke prijs voor de arbeid die hij werkelijk heeft verricht en voor de geleverde materialen.

In de praktijk spreken aannemer en opdrachtgever vaak een vaste prijs af voor een bouwproject, vertelt Jaap Wolleswinkel. In dat geval draagt de aannemer in principe de financiële risico’s. Toch kan de aannemer de prijsstijging van bouwmaterialen soms alsnog doorfactureren naar de opdrachtgever. De gemaakte afspraken zijn daarin doorslaggevend. Met name of daarin een rechtsgeldige regeling voor kostenverhogende omstandigheden is opgenomen. Vanwege consumentenbescherming dient een dergelijke regeling wel aan bepaalde eisen te voldoen.

Het komt ook geregeld voor dat er geen vaste prijs wordt afgesproken, maar dat er wel een richtprijs wordt gegeven. In dat geval mag daar in principe niet meer dan 10 % van worden afgeweken. “Kortom, het is nuttig om vooraf duidelijk te hebben wat je precies afspreekt over de kosten om zo verkeerde verwachtingen te voorkomen. Dan kom je minder snel voor vervelende situaties te staan. Mocht je toch in zo’n situatie terecht komen, dan kijken we graag samen naar oplossingen.”

Landje pik
Het zoeken naar oplossingen is ook altijd de basisinsteek bij burenruzies, bijvoorbeeld bij een verschil van inzicht over waar de erfgrens ligt. Dat kan bijvoorbeeld actueel zijn als de buurman een stuk van jouw tuin gebruikt waardoor er minder plek is voor jouw aanbouw, vertelt Jaap. “Natuurlijk hebben we daar in Nederland het Kadaster voor, een database waarin het eigendom van percelen is vastgelegd. Maar een stuk grond kan ook eigendom worden van een ander zonder dat er een koop is geweest. Dat gebeurt door verjaring. Als het bezit al langer dan twintig jaar duurt, dan vindt de wet dat de ‘oude’ eigenaar geen aanspraak meer mag maken op die grond. Dat moet wel bewezen worden, bijvoorbeeld met foto’s of getuigenverklaringen.” Het advies van Jaap? “Schroom niet een advocaat te raadplegen als je de situatie niet volledig kunt overzien. Een korte gedachtewisseling geeft vaak al duidelijkheid of vervolgacties verstandig zijn.”

www.wolleswinkelhofman.nl