WSN bij beste corporaties van Nederland

Geplaatst op: 06-12-2016

NIJKERK – Woningstichting Nijkerk behoort bij de 24 beste woningcorporaties van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie Aedes. De woningstichting scoort bovengemiddeld als het gaat om klanttevredenheid.

Huurders beoordelen de manier waarop reparaties worden uitgevoerd en woningen worden opgeleverd gemiddeld met een 7,8. Ook als het gaat om de kosten per verhuurde woning doet de woningstichting het goed. Die bedragen in Nijkerk 731 euro, terwijl het landelijk gemiddelde 853 euro bedraagt. Dat levert de Nijkerkse woningstichting een AA-score op, goed voor het predikaat ‘koploper’. “Vooral een slimmere aanpak van de dienstverlening en een bezuiniging op personeelskosten, verklaren de lagere bedrijfslasten”, aldus Peter Toonen, directeur-bestuurder van WSN. “Voor het mooie huurdersoordeel bedank ik uiteraard onze huurders. Wij proberen hen zoveel mogelijk waar voor hun geld te geven. Ik ben trots dat dat ook dit jaar weer gelukt is.”

WSN wil de toppositie de komende jaren vasthouden, waarbij Toonen nog wel de nodige uitdagingen ziet. “De toenemende sociale problematiek in de maatschappij, de wachtlijsten, de forse nieuwbouwopgave en de huisvesting van statushouders vragen veel van corporaties. Daarom blijf ik kritisch op wat we doen en hoe we dat doen, waarbij telkens weer het optimale resultaat voor de huurders voorop staat. De uitbreiding van onze online dienstverlening, dat nu nog in de kinderschoenen staat, zal hier de komende jaren een grote rol in spelen.”
Dit jaar namen 309 corporaties deel aan het onderzoek van Aedes. Zij vertegenwoordigen 97,5 procent van de verhuureenheden in de sector. Ruim 170.000 huurders gaven een oordeel over hun corporatie.

OOK INTERESSANT