Tekort aan woningen dreigt vanaf 2024

Geplaatst op: 19-02-2019

NIJKERK – Als Nijkerk niet snel aan de slag gaat met het voorbereiden van nieuwbouwprojecten, dreigt er vanaf 2024 een tekort aan woningen te ontstaan. Daarom wil de gemeente aan de slag met uitbreidingsplannen in Hoevelaken (Middelaar-Oost) en een onderzoek naar de verplaatsing van sportfaciliteiten in Nijkerk.
De nieuwbouw is nodig om de groei van het aantal inwoners op te vangen, waarbij de gemeente er ook al rekening mee houdt dat steeds meer woningzoekers uit Utrecht en Amersfoort uitwijken richting Nijkerk. Tot 2027 zijn er nog mogelijkheden om te bouwen op plekken die al eerder zijn aangewezen als mogelijke woningbouwlocaties.
Een van die locaties is Middelaar-Oost. Het gaat om het gebied tussen de Oosterdorpstraat, de bestaande bebouwing aan de Koninginneweg en de Hoevelakense beek. Hier is ruimte voor enkele tientallen woningen. Ook het verplaatsen van sportvelden en sportfaciliteiten kan mogelijk nog ruimte scheppen voor woningbouw.
Volgens wethouder Wim Oosterwijk kunnen er binnen de huidige mogelijkheden nog zo’n 250 woningen per jaar bijgebouwd worden. Een flink deel daarvan komt in de wijk Doornsteeg. Na 2024 nemen de bouwmogelijkheden snel af. Daarom wil Nijkerk ook op zoek naar nieuwe woningbouwlocaties. Voordat daar gebouwd kan worden, moeten namelijk nog lange voorbereidingstrajecten doorlopen worden.
Nijkerk wil ook aan de slag met de wijk Paasbos. Het gebied rond het winkelcentrum moet de komende jaren in nauw overleg met bewoners een impuls krijgen, zodat de overlast van onder andere hangjongeren afneemt en de uitstraling van het gebied verbetert.

OOK INTERESSANT