Startsein voor Doornsteeg

Geplaatst op: 28-06-2018

NIJKERK – Nijkerk’s nieuwbouwwijk Doornsteeg groeit verder. Met de ondertekening van de contracten tussen de ontwikkelaars en de gemeente is het startsein gegeven voor de bouw van tussen de 330 en 350 nieuwe woningen in deelplan 2.

Deelplan 2 ligt in de zuidoost hoek van Doornsteeg. Er komen rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, appartementen en vrijstaande woningen en er wordt een nieuwe school gebouwd. De eerste woningen zullen naar verwachting begin 2019 in de verkoop gaan. Samen met waterschap Vallei en Veluwe wordt momenteel onderzocht of er in de woningen een vorm van ‘nieuwe sanitatie’ kan worden toegepast. Door het toepassen (of gebruiken van) vacuümtoiletten is er minder water nodig bij het doorspoelen. Hierdoor komen afvalstoffen in het afvalwater geconcentreerder binnen op de rioolwaterzuivering. Het zuiveren van het water wordt eenvoudiger en het waterschap kan de stoffen er makkelijker uithalen. Ook biedt de geconcentreerde vorm meer mogelijkheden om de moeilijk verwijderbare medicijnresten uit het afvalwater te halen, zodat ze zo min mogelijk in het oppervlaktewater terechtkomen. De woningen in fase 2 gaan van het ‘gas los’ en zullen voldoen aan de eisen van BENG, wat staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw.
Bestemmingsplan
Vanaf 18 januari tot en met 28 februari lag het bestemmingsplan ter inzage. Hierop zijn twaalf bezwaren binnengekomen. De roep om het behoud van de landelijke sfeer van het gebied voert daarin de boventoon. Zo willen de bezwaarmakers onder meer een brede groene zone, zodat de landelijke uitstraling behouden blijft. Ook leeft de wens om alleen vrijstaande woningen te realiseren in combinatie met een groenstrook om zo het landelijke karakter en de rustieke sfeer van de Doornsteeg te behouden. Ook de bouwhoogte komt in de bezwaren aan de orde (de bestaande woningen aan de Doornsteeg zijn minimaal een halve meter lager gelegen dan de te realiseren woningen aan de Doornsteeg). De gemeente ziet in de bezwaren gedeeltelijk aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbestemmingsplan. De bezwaarmakers zijn hierover per brief geïnformeerd.