Relatief veel scheefhuur

Geplaatst op: 15-11-2016


November 2016

NIJKERK – 1 op de 7 Nijkerkers die in een sociale huurwoning woont, verdient daar eigenlijk te veel voor. Dat is meer dan gemiddeld in Nederland. Dat blijkt uit de recent gepubliceerde Lokale Monitor Wonen. Daarmee is voor het eerst openbaar gemaakt hoe groot de ‘scheefwoonproblematiek’ in Nederland op lokaal niveau is.

Er is volgens de onderzoekers sprake van scheefhuur als een huurder meer dan 38.690 euro per jaar verdient en minder dan 700 euro huur per maand betaalt. Het percentage scheefhuurders ligt in Nederland op 13,8 procent. Nijkerk zit daar met 15,2 procent boven. Ook in omliggende gemeenten als Amersfoort (15,4 procent) en Barneveld (16,9 procent) zijn relatief veel scheefhuurders.

Doorstroming
Scheefhuurders houden goedkope woningen bezet die bedoeld zijn voor mensen met een laag inkomen. Dat komt mede doordat de alternatieven voor deze groep beperkt zijn. Duurdere huurwoningen in de vrije sector zijn schaars en een koopwoning soms te duur, nu de hypotheekregels steeds strenger worden.

Te hoge huur
Naast mensen die teveel verdienen voor een sociale huurwoning, zijn er ook sociale huurders met een laag inkomen die een huur betalen die eigenlijk te hoog voor ze is. In Nijkerk zou het volgens de cijfers gaan om ongeveer 1 op de 8 sociale huurders. Dat is iets minder dan gemiddeld in Nederland.
De gemeente Nijkerk is zich bewust van de problematiek, bleek vorig jaar al uit de nieuwe Woonvisie. Tot en met 2030 wil Nijkerk 3.000 nieuwe woningen realiseren, waarvan 35% moet bestaan uit sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen.

Verleiden
Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en scheefhuurders te verleiden tot een volgende woonstap, moeten er ook duurdere huurwoningen bijkomen voor mensen met een middeninkomen (€34.000 tot €43.000). ,,Deze groep heeft het de afgelopen jaren steeds moeilijker gekregen op de woningmarkt. Door wijziging in de regelgeving komen de ‘middeninkomens’ niet of nauwelijks voor een sociale huurwoning in aanmerking, terwijl de koopwoningenmarkt als gevolg van strengere financieringsnormen ook niet voor iedereen binnen bereik is”, staat in de Woonvisie.

De Lokale Monitor Wonen is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, Aedes en de Woonbond. Voor de monitor zijn ook gegevens van de Belastingdienst gebruikt. De cijfers gaan over 2014.

OOK INTERESSANT