Politiek: snel meer huizen

Geplaatst op: 13-02-2018

Februari 2018

NIJKERK – Er moeten volop betaalbare woningen bijkomen in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Dat blijkt uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s van vijf Nijkerkse politieke partijen.

Er is brede consensus bij de CU-SGP, CDA, Pro’21, VVD en De Lokale Partij dat er iets moet gebeuren om de druk op de woningmarkt te verlichten. Wel leggen ze op detailniveau andere accenten als het gaat om de woningmarkt.

Veranderende woonbehoeften
Zo wijst de ChristenUnie/SGP op het belang om in het middensegment bij te bouwen, zodat er doorstroming in de woningmarkt mogelijk blijft. Nieuwe woningen komen als het aan de partij ligt zoveel mogelijk binnen de bestaande kernen, om het landschap eromheen te ontzien. De partij wil verder de woonvisie aanpassen. Daarin moet aandacht komen voor nieuwe woonbehoeften, zoals de vraag naar meergeneratiewoningen en huizen voor singles.

Sociale woningbouw
Ook het CDA signaleert die verschuivende woonbehoefte. De partij zet verder in op gematigde woningbouw, met vooral aandacht voor goedkope woningen. De partij wil dat de gemeente bij nieuwbouwplannen streeft naar 30% sociale woningbouw. Ook wil de partij de bouw van huurwoningen met een huurprijs van 700 tot 900 euro stimuleren. Net als alle andere partijen is het CDA voor behoud van de starterslening.

Versneld bouwen
De VVD is op woongebied het meest ambitieus. De partij wil dat er versneld gebouwd wordt nu er steeds meer mensen van buiten de gemeentengrenzen zich vestigen in Nijkerk. Dat is volgens de VVD nodig om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor Nijkerkers te verbeteren. De gemeente moet volgens de VVD meer locaties voor sociale woningbouw zoeken en beschikbaar stellen aan Woningstichting Nijkerk. Maar waarschuwt de partij: scheefwoners moeten nu echt gaan doorstromen. Bij nieuwbouw ziet de VVD graag ‘een goede mix aan koop- en huurwoningen’. Daarbij moet extra aandacht zijn voor de middeninkomens, die te veel verdienen om te huren, maar te weinig om te kopen.

De Lokale Partij schetst een toekomstplaatje met betaalbare woningen in krachtige wijken die goed bereikbaar zijn. De partij pleit voor duurzame, energieneutrale nieuwbouw van een breed scala aan woningen: van sociale huurwoningen tot woonvormen voor senioren en van welstandsvrije bouwkavels tot starterswoningen. Bestaande huizen moeten snel en goedkoop aangepast kunnen worden als bewoners een andere levensfase bereiken. En de bouw van mantelzorgwoningen, tiny houses en aanleunwoningen wordt toegestaan, als het aan de partij ligt. PRO’21 tot slot, pleit voor een ‘gezonde mix’ van goedkope en dure woningen voor huurders en kopers, voor gezinnen en voor ouderen en jongeren. De lokalen noemen specifiek middeninkomens en jongeren als kwetsbare groepen. Zij moeten in de gemeente kunnen blijven wonen. Verder ziet PRO’21 veel heil in wijkplannen, woningbouwprojecten en voorzieningen die rekening houden met ouderen en dementerenden.

OOK INTERESSANT