Schuiteman Accountants en Adviseurs

nijkerk@schuiteman.com

Nieuwstraat 9, 3861 AJ

Nijkerk

033-3033230

Woonnieuws

Woonlasten relatief laag in Nijkerk

NIJKERK – Inwoners van Nijkerk betalen relatief weinig aan ontroerend zaakbelasting (ozb), rioolheffing en afvalstoffenheffing. Met een gemiddeld totaalbedrag van 591,60 euro liggen de gemeentelijke woonlasten ver onder het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH). In omliggende gemeenten betalen inwoners veel meer. Zo tikken Barnevelders gemiddeld 775 euro af, Puttenaren 620 euro en Bunschoten 612 […]

Discussie over extra huizen Doornsteeg

NIJKERK – Een plan van Smink Vastgoed om 50 woningen te bouwen naast de nieuwbouwwijk Doornsteeg is niet met open armen ontvangen. Omwonenden klagen over wateroverlast en vrezen dat de verkeersdrukte in de omgeving nog verder toeneemt. Raadsleden wilden meer duidelijkheid over wat voor soort woningen erbij komen, bleek onlangs tijdens een commissievergadering. Bij het ter perse gaan van deze […]

Open Huizen Dag in Nijkerk

NIJKERK – Op zaterdag 30 maart is het NVM Open Huizen Dag. Op deze dag kun je tussen 11.00 en 15.00 uur zonder afspraak tal van woningen in de gemeente Nijkerk bekijken die te koop staan. Door de aantrekkende woningmarkt doen er minder woningen dan voorheen mee aan de Open Huizen Dag. Wie wil weten welke woningen in Nijkerk meedoen, […]

WSN wil verduurzamen met corporatietax

NIJKERK – Laat ons woningen verduurzamen met het geld dat we nu afdragen aan de schatkist via de verhuurdersheffing. Die boodschap gaf Woningstichting Nijkerk (WSN) onlangs in Den Haag af. Dat deed het tijdens een gezamenlijke actie van woningcorporaties en klimaatorganisatie Urgenda. De woningorganisaties presenteerden een actieplan om 100.000 huurwoningen te verduurzamen en huurders direct te helpen aan een lagere […]

Gemiddeld koophuis kost nu 329.000 euro

NIJKERK – Een gemiddelde koopwoning in Nijkerk kost inmiddels 329.274 euro. Dat is fors meer dan in 2017, toen nog gemiddeld 301.966 werd afgetikt bij de verkoop. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. De gemiddelde verkoopprijs is het gemiddelde van de transactieprijzen van alle verkochte koopwoningen in een jaar. Nieuwbouwhuizen worden […]

Reportages

Column

Mr. Bram Faber, Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.

Wie een huis koopt, huurt of al bezit doet er goed aan om op de hoogte te zijn van verschillende fiscale regels. In deze rubriek geeft Bram Faber, fiscalist bij Schuiteman Accountants & Adviseurs in Nijkerk elke maand slimme tips waarmee meestal ook geld te besparen valt.

Wanneer u als particulier zonnepanelen aanschaft, kunt u de btw bij de aankoop van die zonnepanelen terugkrijgen. Dit als gevolg van een uitspraak uit 2013 van het Europese Hof van Justitie. De termijn waarbinnen u die btw over de aanschaf en installatie van zonnepanelen kunt terugvragen, is recent beperkt tot zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de panelen zijn aangeschaft.

Met de btw-teruggave kunt u veelal honderden euro’s besparen op de aanschaf van de panelen. Voor de aanvraag voor de btw-teruggave gold tot 1 januari 2019 geen uiterlijke termijn. Met de aanpassing is er nu alsnog een termijn van zes maanden gekomen. Dit houdt in dat de btw uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft, moet worden teruggevraagd bij de Belastingdienst.

Overgangsregeling voor aankopen vóór 2019
Is het recht op teruggave van btw vóór 2019 ontstaan, dan geldt er een overgangsrecht en is er in elk geval nog tot 1 juli 2019 de mogelijkheid om de btw terug te vragen, ongeacht het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.

Toch te laat?
Wanneer de zes-maandperiode is verstreken, dan kan bij de Belastingdienst alsnog om een ambtshalve teruggave worden verzocht. Hiervoor geldt een periode van vijf jaar na afloop van het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.
Tips
Zorg voor een tijdig verzoek tot teruggaaf en laat het niet aankomen op dit verzoek tot ambtshalve vermindering. Dit omdat die stap met meer onzekerheden is omgeven.

Maak bij het investeren in zonnepanelen ook gebruik van de zogenaamde kleine ondernemersregeling. Over de jaren na aanschaf hoeft dan over de geleverde energie geen btw te worden afgedragen.

Lees meer over Schuiteman Accountants en Adviseurs