Ook een recreatiewoning kan ‘eigen woning’ zijn

Geplaatst op: 22-09-2018

De kwalificatie als ‘eigen woning’ is belangrijk voor de inkomstenbelasting. Zo valt de eigen woning in box 1 met als gevolg dat de hypotheekrente aftrekbaar is. Daarbij geldt dat u fiscaal gezien maar één ‘eigen woning’ kunt hebben. De vraag of uw huis ‘een eigen woning’ is, hangt af van de feiten en omstandigheden. Ook een recreatiewoning kan als een eigen woning gelden, mits deze als hoofdverblijf dient.

De kwestie
Jan en Anja huren een woning in de gemeente A. Ze staan ook ingeschreven in deze gemeente. Daarnaast hebben ze een recreatiewoning gekocht in de gemeente C. In deze gemeente staan ze niet ingeschreven, omdat de recreatiewoning niet permanent bewoond mag worden. Jan trekt in zijn aangifte inkomstenbelasting de hypotheekrente en wat andere kosten af voor de recreatiewoning. De inspecteur is het daarmee niet eens. Hij ziet de huurwoning als het hoofdverblijf van de echtelieden. Jan en Anja zien die woning alleen maar als een ‘doordeweekse’ uitvalsbasis voor hun werkzaamheden, omdat zij beiden werkzaam zijn in de gemeente A. De zaak wordt aan de rechter voorgelegd.

Het oordeel van de rechter
De rechter concludeert dat Jan en Anja voldoende beargumenteerd hebben dat de recreatiewoning als hun hoofdverblijf kan worden aangemerkt. Ze verblijven namelijk in de (verlengde) weekenden, de feestdagen, de vakanties en overige vrije dagen in de recreatiewoning. Jan en zijn echtgenote vieren daar ook hun verjaardagen en ontvangen logees en visite. Dit betekent, zo stelt de rechter, dat de recreatiewoning dus het middelpunt is van de persoonlijke levenssfeer van Jan en Anja, zodat het echtpaar in het gelijk wordt gesteld.

Vragen?
Wanneer u vragen heeft over de fiscale aspecten van de eigen woning of over andere zaken, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Mr. Bram Faber
Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.
(033) 303 32 30
bfaber@schuiteman.com

OOK INTERESSANT