Onderzoek naar leefbaarheid na-oorlogse wijken

Geplaatst op: 31-03-2018

NIJKERK – De gemeente Nijkerk gaat onderzoek doen naar de leefbaarheid in wijken die gebouwd zijn tussen 1950 en 1970, zoals de Oranjewijk, Schulpkamp en Paasbos.

Ruim driekwart van de Nederlandse woningen staat in zulke wijken. Vaak passen de huizen niet meer goed bij de wensen van huidige kopers en huurders. Zo zijn na de oorlog vooral grote gezinswoningen gebouwd, terwijl tegenwoordig veel meer mensen alleen wonen. Bovendien leven in na-oorlogse wijken meer mensen rond het sociaal minimum en zijn de wijken er niet op toegerust dat mensen tegenwoordig langer thuis wonen, onder meer omdat zorgvoorzieningen en ruimtes waar mensen elkaar kunnen ontmoeten ontbreken.

Regionale woonagenda

Het onderzoek van de gemeente Nijkerk start pas in 2020. Nijkerk doet het onderzoek namens de regio FoodValley. De gemeenten in deze regio werken – verplicht door de provincie – samen op het gebied van woningbouw. Elk jaar werken ze samen de Regionale Woonagenda bij, waarin de gezamenlijke visie op de woningmarkt staat. Zo gaan de gemeenten samen de komende tien jaar 17.500 woningen bouwen. Daarvan komen er tussen de 1.475 en 1.805 in Nijkerk.
In de nieuwe versie van de Regionale Woonagenda wordt naast het onderzoek van Nijkerk nog een aantal thema’s genoemd waar de komende jaren aandacht voor is. Het gaat onder meer om flexibiliteit en differentiatie in woningbouw, het stimuleren van middenhuurwoningen, verduurzaming van woningen en samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

OOK INTERESSANT