Nijkerk wil kleiner bouwen

Geplaatst op: 29-09-2019

NIJKERK – Er moeten de komende jaren meer kleine, betaalbare woningen bijkomen in Nijkerk. Dat is één van de speerpunten voor de nieuwe woonvisie van de gemeente Nijkerk.

De kleinere huizen zijn nodig omdat het aantal één- en tweepersoonshuishoudens in Nijkerk groeit, starters door de aangescherpte leenregels en stijgende huizenprijzen er nauwelijks tussen komen op de woningmarkt en de groep ouderen die in een huis woont dat eigenlijk te groot voor hen is groeit.

“Het is daarom van belang om bij nieuwbouw niet alleen gezinswoningen neer te zetten, maar ook de juiste woningen voor deze doelgroepen te realiseren. Een kleinere betaalbare woning is overigens niet per definitie een appartement”, schrijft het college in een memo. In die memo tekenen de contouren zich af voor een nieuw woonbeleid voor de komende jaren.

Doorstroming
Om te zorgen voor meer balans op de woningmarkt, wil de gemeente ook werk maken van doorstroming. Het plan is om vooral oudere woningbezitters te verleiden om te verhuizen. Veel 55-plussers wonen nadat de kinderen zijn uitgevlogen in een woning die voor het grootste deel leeg staat. “Ook al zijn ouderen niet verhuisgeneigd, de groep ouderen wordt wel steeds groter en daarmee ook het aantal ouderen dat wel wil verhuizen. We signaleren dat 55-plussers steeds bewuster nadenken over hun woontoekomst”, schrijft het college.

Als oudere woningbezitters hun grote huis inruilen voor een appartement of seniorenwoning, kan dat de gespannen woningmarkt in Nijkerk weer wat op gang brengen. Daarom wil de gemeente ouderen de komende jaren verleiden om te verhuizen. Daarvoor zijn er wel geschikte nieuwe woningen voor 55+ers nodig. De gemeente denkt daarbij onder meer aan vrije sector huurwoningen met een huurprijs tot 850 euro. Ook gaat het om comfortabele nieuwbouwkoopwoningen, dicht bij belangrijke voorzieningen en met genoeg ruimte om bezoek te ontvangen. Als ouderen zouden verhuizen naar zulke woningen, komen er eengezinswoningen vrij voor gezinnen. Of dat ook daadwerkelijk lukt, is de grote vraag. In Nijkerk was de afgelopen jaren bijvoorbeeld veel belangstelling voor de pilot ‘Toekomst Ready Wonen’ van de Woning Stichting Nijkerk (WSN), maar dat leidde niet direct tot een grote verhuisgolf.

Sociale huurwoningen
Om meer balans tussen vraag en aanbod op de woningmarkt te krijgen, wil Nijkerk ook meer sociale huurwoningen bouwen. Van alle nieuwbouwhuizen die er de komende jaren bijkomen, moet 30% een sociale huurprijs hebben. Tot en met 2030 moeten er zo 400 betaalbare huurhuizen bijkomen. Daarmee wil de gemeente haar achterstand inlopen. Op dit moment is 22% van de huizen in Nijkerk een sociale huurwoning. Dat is veel lager dan in de provincie Gelderland (27%) en de rest van Nederland (29%). De sociale huurwoningen zijn hard nodig, want het aantal actieve zoekers naar een huurwoning stijgt de laatste jaren.

De gemeente wil in nieuwbouwprojecten ook meer ruimte bieden voor innovatieve woonconcepten. Daarbij valt te denken aan de Tiny Houses die sinds vorig jaar aan de Ds. Kuypersstraat staan. Volgens de gemeente zijn deze mini-huizen ook in trek bij doelgroepen waarvoor ze niet bedoeld zijn. “Daarom willen we naast innovatieve woonconcepten ook kijken naar welke contractvormen er mogelijk zijn, zodat andere doelgroepen wellicht ook voor deze concepten in aanmerking kunnen komen. De focus qua doelgroep ligt hierbij op ouderen, starters, jonge statushouders, spoedzoekers en arbeidsmigranten.”

In ontwikkeling
De plannen en ambities voor de Nijkerkse woningmarkt zijn nog in ontwikkeling. De komende tijd wordt er verder gesproken en nagedacht. De bedoeling is dat er eind 2019 een nieuwe conceptwoonvisie klaar is.

OOK INTERESSANT