Meer sociale woningbouw

Geplaatst op: 12-12-2017

December 2017

NIJKERK – Er blijft de komende jaren een tekort aan goedkope huurwoningen. Momenteel is de wachttijd in de gemeente Nijkerk gemiddeld vijf jaar.

Er zijn onvoldoende goedkope huurwoningen beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Het ziet ernaar uit dat er in 2020 een tekort zal zijn van tussen de 284 en 533 woningen. Onlangs is daarom met de regiogemeenten Food Valley en de provincie Gelderland afgesproken dat de gemeente Nijkerk de komende 10 jaar (dus tot 2027) 2.000 woningen mag bijbouwen. Dat is 200 woningen per jaar. Het streven is dat hiervan gemiddeld 35% sociaal is (het totaal van sociale huur en goedkope koopwoningen tot 180.000 euro).

OOK INTERESSANT