‘Maak woonkernen aantrekkelijker’

Geplaatst op: 09-05-2017

Mei 2017

Dialooggroep presenteert woonvisie op hoofdlijnen

NIJKERK – Ontwikkel een gevarieerd aanbod van energieneutrale woningen dat past bij de wensen en bevolkingsontwikkeling in de gemeente Nijkerk. Knap woonwijken op, concentreer het winkelaanbod, pak de verrommeling in woonkernen aan en zorg dat basisvoorzieningen in Nijkerk, Hoevelaken én Nijkerkerveen behouden blijven.

Het zijn enkele punten uit de visie die de dialooggroep Wonen en Woonomgeving onlangs presenteerde in het Nijkerkse stadhuis. De dialooggroep bestaat uit 35 inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zij bogen zich over een breed scala aan onderwerpen: van openbare verlichting tot groen en van woningbouw tot afvalverwerking.

De gepresenteerde visie was er dan ook vooral één op hoofdlijnen. De dialooggroep heeft zeven kernwaarden samengesteld die een ideaalbeeld schetsen. Zo willen de leden onder meer dat we straks ‘comfortabel wonen in een geordende omgeving’ waarin op ‘een verantwoorde en duurzame wijze wordt omgegaan met de belangen van boeren, bewoners, landgoedeigenaren, recreanten en natuur.’ Die woonomgeving moet ‘bereikbaar en veilig’ zijn en het is belangrijk dat ‘sociale verbondenheid’ groeit en ‘burgerinitiatieven gestimuldeerd worden’. Ook willen de leden groen en monumenten koesteren en eisen stellen aan de uitstraling van nieuwe gebouwen op beeldbepalende locaties in de gemeente Nijkerk.

De komende periode gaat de dialooggroep de kernwaarden verder uitwerken in concrete voorstellen en acties. De visie van de dialooggroep en de twee bijbehorende filmpjes zijn te vinden op www.samenaanzet.nijkerk.eu.

OOK INTERESSANT