Herkansing voor Nijkerkerveen

Geplaatst op: 22-09-2018

NIJKERKERVEEN – Ze hadden er al lang moeten staan. De woningen van deelplan 1A in Nijkerkerveen. Maar daar stak de rechter een stokje voor. Na gesprekken met omwonenden en ondernemers liggen er nu kaders voor een nieuw plan. En dan kan mogelijk in 2019 de schop in de grond.

Het gaat om een plan voor circa 40 woningen aan de noordoostkant van Nijkerkerveen. Ook komt er extra ruimte voor lichte bedrijvigheid en enkele bedrijfswoningen. De nieuwbouw komt ruwweg tussen de Buntwal, de bestaande bebouwing en de begraafplaats van Nijkerkerveen en het bedrijventerrein aan de Talmastraat. Met dat terrein is direct het hete hangijzer benoemd. Bedrijven vreesden dat de ontwikkeling van hun onderneming in de knel zou komen als er woningen dichtbij het terrein zouden komen. Uiteindelijk besloot de Raad van State dat de gemeente terug moest naar de tekentafel.

Geen weg en fietspad
Bijna zes jaar na die uitspraak wil de gemeente het bestemmingsplan nu opnieuw vaststellen. Voorafgaand werd er met bewoners en ondernemers van het bedrijventerrein aan de Talmastraat en de Van Dijkhuizenstraat gesproken over waar dat plan aan zou moeten voldoen. Dat leidde tot een aantal kaders. Zo komt er geen weg van het bedrijventerrein naar de nieuwbouwwijk. Ook een fietsverbinding over de Talmaweg richting het centrum van het dorp vervalt, omdat dat tot onveilige verkeerssituaties zou leiden. Fietsers zouden dan te maken krijgen met vrachtverkeer.

Parkeerplaatsen en verbod
Ook is er aandacht voor de doorstroming op het bedrijventerrein. De bedoeling is dat er extra parkeerplaatsen komen en laad- en losplekken. Die zijn nodig omdat de doorgang nu nog wel eens belemmerd wordt door vrachtwagens die goederen komen halen of brengen. In samenspraak met bewoners en bedrijven zal bovendien nagedacht worden over parkeerverboden. Verder wordt de onveilige kruising van de Talmastraat met de Van Dijkhuizenstraat aangepakt. Dat wordt een voorrangskruising. Het alternatief, een plateau, wilden omwonenden liever niet omdat dit voor geluidsoverlast zou zorgen.

Hoe nu verder?
Volgende stap is het opstellen van een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en ontwerp bestemmingsplan. Dat gebeurt in de komende maanden. Als die zonder vertraging worden vastgesteld, kan in de tweede helft van 2019 de bouw van de woningen starten. En krijgt Nijkerkerveen alsnog de uitbreiding die al klaar had moeten zijn.

OOK INTERESSANT