Extra huurhuizen Nijkerk

Geplaatst op: 06-12-2016

December 2016

NIJKERK – Woningstichting Nijkerk (WSN) gaat 54 sociale huurwoningen extra bouwen. Ook worden er 30 bestaande huurwoningen van WSN en De Alliantie niet zoals gepland verkocht, maar langer verhuurd.

Dat is afgesproken met de gemeente Nijkerk, blijkt uit een raadsinformatiebrief. De gemeente wil zo voorkomen dat inwoners van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen geen huurwoning kunnen vinden door de toegenomen vluchtelingenstroom.

Opvang vluchtelingen
Nijkerk moet jaarlijks een vastgesteld aantal vluchtelingen huisvesten. In 2016 ging het om 104 zogenoemde statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De komende drie jaar komen er naar verwachting nog 280 vluchtelingen naar Nijkerk. Gezinnen worden gehuisvest in eengezinswoningen, voor alleenstaanden zoekt de gemeente in principe naar kamers. Per jaar zijn hierdoor volgens de gemeente zo’n 30 tot 40 sociale huurwoningen nodig.
De nieuwe sociale huurwoningen voor eigen inwoners komen onder meer in de Nijkerkse nieuwbouwwijk Doornsteeg en in Nijkerkerveen. Hier worden in de tweede helft van 2017 in totaal 22 huurwoningen opgeleverd. Verder zijn er plannen om 8 kleine sociale huurwoningen te bouwen aan de Van Rensselaerstraat in Nijkerk. De bouw zou daar volgend jaar kunnen starten als er geen bezwaren tegen het plan komen. Ook wordt gekeken of het mogelijk is om het percentage sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten te verhogen.

Ombouwen kantoorruimte
Het vinden van woonruimte voor vluchtelingen verloopt niet altijd makkelijk, blijkt uit de brief. Zo wilde de gemeente graag het kantoorpand Omega aan de Spoorkamp ombouwen tot een woonlocatie. ,,Een deel van de eigenaren is het niet eens met deze woonbestemming. Zij hebben een rechtszaak aangespannen en zijn door de rechter in het gelijk gesteld”, schrijft het college. ,,Ook hebben zij bezwaar ingediend tegen de omgevingsvergunning. Het is dus zeer de vraag of het pand, zoals eerder verwachte, kan worden ingezet voor woningen voor statushouders. Wel is het college gestart om te onderzoeken of er mogelijkheid is om het noordelijk gedeelte van Spoorkamp permanent te bestemmen als woonbestemming, eventueel in combinatie met kantoren.”

In de brief gaat het college ook in op de integratie en begeleiding van vluchtelingen. Zo volgen vluchtelingen in Nijkerk vier workshops waarin ze onder meer uitleg krijgen over principes als vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie. Verder gaan kinderen die geen Nederlands spreken vier dagdelen per week naar een speciale taalklas.

OOK INTERESSANT