29 nieuwbouwwoningen op Nieboer-terrein

Geplaatst op: 25-09-2017

September 2017

NIJKERK – Op de locatie Vrijheidslaan-Noord in Nijkerk, in de volksmond ook wel het Nieboer-terrein, verrijzen 29 nieuwbouwwoningen. Het ontwerpbestemmingsplan voor het nieuwbouwproject, dat de naam Vrijheidshof heeft meegekregen, ligt momenteel ter inzage.

In totaal gaat het om 29 woningen die worden gebouwd in vier bouwblokken, die samen een hofje vormen. Zeven van de woningen zijn bestemd voor sociale verhuur. Naast de entree en in de hoeken van het woonerf worden parkeerplaatsen aangelegd, zodat het midden van de hof een groene plek wordt waar mogelijk een speeltuintje kan worden aangelegd. Het wordt omsloten door bebouwing van het Vetkamp, de Roemestraat en de Bagijnenstraat en wordt ontsloten op de Vrijheidslaan. Vandaar dat het woonerf de naam Vrijheidshof meekrijgt.

Bestemmingsplanwijziging
Om het plan te kunnen realiseren is een wijziging van het bestemmingsplan naar een woonfunctie nodig. Het terrein is namelijk een voormalig bedrijfsterrein dat door de gemeente Nijkerk wordt gezien als één van de voornaamste (her)ontwikkelingslocaties in de Nijkerkse binnenstad. De afgelopen tijd is in samenwerking tussen Giza Vastgoed, Timmer Materieel B.V., Blokhuis Braakman Architecten en de gemeente verkend of woningbouw op deze locatie ruimtelijk, functioneel en financieel haalbaar geacht wordt. Door de centrale locatie en afstemming met omwonenden (die positief tegenover de plannen staan) is geconcludeerd dat er voldoende draagvlak is. Sinds 7 september ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Naar verwachting zal het plan in de raadsvergadering van 14 december worden goedgekeurd. Artist impression van de 29 woningen die mogelijk op het Nieboer-terrein zullen verrijzen.

OOK INTERESSANT