151 tot 200 woningen in Spaanse Leger

Geplaatst op: 12-12-2017

December 2017

NIJKERK – In het gebied Spaanse Leger worden tussen de 150 en 200 woningen gebouwd. Hiervan moet minimaal 35 procent in de sociale sector worden gerealiseerd.

Het Spaanse Leger, een geïsoleerd liggend gebied tussen de spoorlijn en twee provinciale wegen in Nijkerk, wordt een woonwijk met verschillende buurtjes rond een gezamenlijke brink. De wijk moet zich ontwikkelen tot een woningbouwlocatie in de overgangszone tussen stad en landschap.

Het gebied krijgt een nieuwe ontsluiting op de kruising van de Amersfoortseweg en de Tinbergenlaan. De bestaande ontsluiting op de Barneveldseweg wordt in ieder geval voor autoverkeer gesloten. De bestaande wegenstructuur wordt waar nodig versterkt of heringericht. Doel is daarmee de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van bestaande bedrijven en woningen in het gebied te verbeteren. Bij de nieuwe entree van het Spaanse Leger wordt de mogelijkheid opengehouden om voor een andersoortige inrichting te kiezen dan woningbouw. Dit in samenhang met een wijziging van het terrein waarop Intratuin is gevestigd. De woningbouw wordt gemiddeld energieneutraal gerealiseerd of zelfs beter: de gemeente wil dat er in een duurzaamheidsvisie voor het gebied wordt vastgelegd dat het Spaanse Leger niet wordt aangesloten op het gasnet.

Het wijkje krijgt een nieuwe ontsluiting op de Amersfoortseweg tegenover de Tinbergenlaan. Bij de uitwerking van de plannen worden de belangen van de al in het gebied gevestigde bewoners en bedrijven gerespecteerd,belooft de gemeente. Er kan alleen sprake zijn van een verplaatsing van bedrijven of bewoners als dit wordt gewenst en het een positieve invloed heeft op de uitvoering van het plan. Ook moet zo’n verhuizing haalbaar zijn.Het Spaanse Leger wordt een woonwijk met verschillende buurtjes rond een gezamenlijke brink.

OOK INTERESSANT