WOZ-waardes Barneveldse huizen in orde

Geplaatst op: 22-09-2018

BARNEVELD – De gemeente Barneveld schat de WOZ-waarde van woningen goed in. Barneveld krijgt de hoogst mogelijke beoordeling van de Waarderingskamer, die toezicht houdt op de taxaties door gemeentes.

De WOZ-waarde vormt de basis voor verschillende gemeentelijke belastingen en heffingen. Ook het eigenwoningforfait, het bedrag dat je tijdens de belastingaangifte bij je inkomen moet optellen omdat je een huis bezit, is gebaseerd op de WOZ-waarde. Er hangt dus behoorlijk wat af van deze waarde. Toch slaagden 26 gemeenten er dit jaar niet in om op betrouwbare wijze de waarde van woningen vast te stellen. Zij kregen een onvoldoende van de Waarderingskamer, blijkt uit onderzoek van de NOS. In de afgelopen vier jaar zijn bijna honderd gemeenten (in totaal anderhalf miljoen koopwoningen) door de toezichthouder op de vingers getikt.

Ondanks de goede score van Barneveld, ziet de Waarderingskamer nog wel verbeterpunten. Zo borgen de controles volgens de toezichthouder nog onvoldoende de kwaliteit van de taxaties. Positief volgens de toezichthouder is dat er ‘veel aanwezige kennis over de lokale markt bij de taxateur aanwezig is’. Overigens wordt de WOZ-waarde voor de meeste woningen met een computermodel vastgesteld. Dat gebeurt aan de hand van de verkoopprijs van vergelijkbare woningen in de buurt en kenmerken als de oppervlakte, inhoud en het bouwjaar van de woning.