Woningstichting scoort met verduurzamen

Geplaatst op: 08-12-2018

December 2018

BARNEVELD – Woningstichting Barneveld scoort voor het tweede achtereenvolgende jaar bovengemiddeld als het gaat om het verduurzamen, onderhouden en verbeteren van sociale huurwoningen.

Dat blijkt uit de Aedes-benchmark 2018, waarin de prestaties van woningcorporaties met elkaar worden vergeleken. Qua betaalbaarheid en huurderstevredenheid scoort de woningstichting gemiddeld. Nieuwe huurders geven Woningstichting Barneveld een 6,8 als rapportcijfer, vertrekkende huurders (7,1) en huurders met een reparatieverzoek (7,5) zijn iets positiever.

Liesbeth Brouwer-de Jong, directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld, is trots op de behaalde resultaten. “Betaalbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijke speerpunten in ons strategisch plan. We hebben serieuze ambities voor het verduurzamen van onze woningen en zien onze inspanningen op dit terrein terug in de scores. Ook ons gematigd huurbeleid komt terug in de hogere score voor Betaalbaarheid ten opzichte van vorig jaar.”

Naast de sterke score voor Duurzaamheid, valt die voor Onderhoud & Verbetering op. “Onze huurders ervaren een fors hogere woonkwaliteit dan gemiddeld in de sector en onze woningen hebben een betere technische kwaliteit dan gemiddeld. Desondanks liggen onze onderhoudskosten ruim onder het landelijk gemiddelde.”