Woningstichting: aandacht voor ouderen

Geplaatst op: 14-08-2017

Augustus 2017

BARNEVELD – Woningstichting Barneveld heeft vorig jaar 320 woningen verhuurd aan nieuwe huurders. Er werden 60 nieuwe huurwoningen opgeleverd en 42 woningen werden toegewezen aan statushouders.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de woningstichting. Bij 125 woningen verbeterde Woningstichting Barneveld de kwaliteit en het wooncomfort, waarvan 25 huizen grootschalig werden gerenoveerd. Verder werden 7 woningen in 2016 ‘opgeplust’ en rolstoel- of rollatortoegankelijk gemaakt.

De woningstichting werkt inmiddels aan een nieuw beleidsplan, waarin staat hoe het de komende jaren gaat zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen en leefbare buurten en wijken. Daarin zal er in ieder geval aandacht zijn voor het aanpassen van woningen aan de behoeften van ouderen en het ondersteunen van ouderen bij het verhuizen naar een geschikte woning. De woningstichting voert hier dit jaar al pilots mee uit.