Alle woningen aardgasvrij: wat betekent dat voor u?

Geplaatst op: 22-09-2018

Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen aardgasvrij zijn. Dat betekent dat in Nederland de komende jaren heel veel huizen van het aardgas af moeten. Ook in onze gemeente. Hoe gaat dat gebeuren en wat betekent dat voor u?

Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen aardgasvrij zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar de eerste stappen zijn al gezet met het verdwijnen van de gasaansluiting in nieuwbouwwoningen vanaf 1 juli 2018. Ook bestaande woningen en bedrijven moeten op termijn een stap maken naar aardgasvrij. Dat gaat niet vanzelf.

Vandaar dat de gemeente Barneveld, Woningstichting Barneveld en Alliander dit jaar samen de mogelijkheden gaan verkennen voor het aardgasvrij verwarmen en energieneutraal maken van bestaande woningen en gebouwen. In overleg met bewoners gaat de gemeente daarna een plan maken welke stappen nodig zijn voor een overstap naar aardgasvrij voor bestaande woningen. Uiteindelijk moet voor alle wijken in de gemeente een concreet transitieplan komen.

Hoe ziet aardgasvrij wonen eruit?
Over minder dan 35 jaar moeten woningen aardgasvrij zijn. Dat betekent dat huizen zonder gas worden verwarmd en dat ook koken op gas niet meer mogelijk is. Er zijn verschillende alternatieven voor aardgas. Deze alternatieven worden in de verkenning meegenomen om te kijken wat de mogelijkheden in onze gemeente zijn.

De mogelijkheden op een rij:
▶ Elektriciteit: Met een warmtepomp kun je je huis volledig verwarmen op elektriciteit. Ook kook je elektrisch. Een warmtepomp lijkt een beetje op een ‘gewone’ cv-ketel, maar werkt anders. De pomp gebruikt warmte uit de bodem, het grondwater of de lucht om water te verwarmen.
▶ Warmtenet: Als je woning is aangesloten op een warmtenet, komt het warme water van een warmtebron uit de buurt. In de meeste gevallen gaat het om restwarmte, zoals van een nabijgelegen fabriek. Maar het kan ook biomassa zijn, als er bijvoorbeeld houtsnippers worden verbrand om warmte op te wekken. Hoe duurzaam een warmtenet is, hangt van de warmtebron af.
▶ Biogas: Dit werkt hetzelfde als aardgas, alleen is de bron van biogas duurzaam. Het gas ontstaat bij de vergisting van mest of gft-afval. Er is niet veel biogas beschikbaar in Nederland, dus in particuliere woningen komt het niet vaak voor.