‘We gaan gasloos wonen’

Geplaatst op: 07-12-2016

BARNEVELD – Barneveld wil nieuwbouwwoningen liever niet meer aansluiten op het aardgasnetwerk. Er wordt daarom onderzocht of nieuwe wijken warmte kunnen krijgen via een warmtenet.

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water is afkomstig van een warmtebron in de buurt. Dat kan bijvoorbeeld een collectieve warmtekoudeopslag of een warmtekrachtkoppeling-installatie zijn, maar ook een groot bedrijf dat veel restwarmte produceert. De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om zo’n netwerk aan te leggen en te exploiteren in Barneveld. Een ander alternatief is dat nieuwbouwwoningen zelf voorzien worden van warmtepompen.

Barneveld ondertekende eind oktober tijdens de Nationale Klimaattop het manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’. Samen met honderd andere gemeenten, provincies, energiebedrijven en milieuorganisaties zet Barneveld zich in om ‘zo snel mogelijk’ een einde te maken aan koken en stoken op gas. Dat is volgens de ondertekenaars nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Bovendien gaat de gaskraan in Nederland steeds verder dicht in verband met het risico op aardbevingen. Op dit moment gebruiken nog zeven miljoen huishoudens aardgas om hun woning te verwarmen.

hoevedorp1In de Kootwijkerbroekse nieuwbouwwijk Hoevedorp worden momenteel zestig woningen zonder gasaansluiting gerealiseerd. Mogelijk wordt ook de nieuwe wijk Wikselaarse Eng gasloos en energieneutraal, blijkt uit het uitvoeringsprogramma 2017 van de Energievisie. Verder wordt bij het maken van plannen voor nieuwbouwwijk Barneveld Noord, Kootwijkerbroek Oost en Holzenbosch gekeken naar hoe zo duurzaam en toekomstbestendig mogelijk gebouwd kan worden.