Waarschijnlijk geen blijverslening voor senioren

Geplaatst op: 07-12-2016

BARNEVELD – Starters op de Barneveldse woningmarkt kunnen ook in 2017 een beroep doen op de starterslening. De voorwaarden worden wel aangescherpt.

Zo mag een woning vanaf volgend jaar nog maximaal 200.000 euro kosten. Nu is dat nog 220.000 euro. Het bedrag dat starters kunnen lenen voor meerwerk bedraagt straks maximaal 2.500 euro, tenzij er geïnvesteerd wordt in het duurzamer maken van de woning. Dan kan er 10.000 euro extra geleend worden.
De gemeente wil verder nog maximaal 30 startersleningen per jaar verstrekken, om zo de kosten in de hand te houden. Verder komt er een leeftijdsgrens: aanvragers mogen niet ouder zijn dan 50 jaar. Die leeftijdsgrens heeft te maken met nieuwe hypothecaire spelregels en het feit dat leningen tegenwoordig binnen 30 jaar moeten worden afgelost.

De nieuwe voorwaarden staan in een voorstel en notitie van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad besluit er later deze maand over. De starterslening is een extra lening van maximaal 25.000 euro die komt bovenop het bedrag dat een bank of hypotheekverstrekker beschikbaar stelt. Het is vaak net het beetje extra dat bijvoorbeeld jonge stellen nodig hebben om toch een huis te kunnen kopen. Ook voor mensen met een middeninkomen, die eigenlijk teveel verdienen voor een sociale huurwoning, is de starterslening vaak de enige mogelijkheid om een huis te kopen in Barneveld.

Vooral voor jongeren
De gemeente Barneveld verstrekt sinds 2005 startersleningen. Sinds die tijd maakten ruim 280 huishoudens gebruik van de regeling. Het gaat vooral om jongeren tot en met 30 jaar. Starters hoeven pas na drie jaar rente en aflossing te betalen voor de starterslening. Dat geld wordt gebruikt om nieuwe leningen te verstrekken. Voor dit jaar is er nog ongeveer 200.000 euro beschikbaar.

In de notitie gaat het college ook in op de blijverslening. Dit is een nieuwe variant op de starterslening, gericht op senioren die langer in hun eigen huis willen blijven wonen. Met de lening zouden ze hun huis daarvoor geschikt kunnen maken. Het college ziet er echter niets in om ook deze leningen aan te bieden in Barneveld. “Er is landelijk relatief weinig belangstelling voor dit product, onder andere vanwege de risico’s die aan het product kleven. Vanuit de Barneveldse samenleving komen er geen signalen dat er behoefte zou zijn aan een dergelijke lening.”