Uitgangspunten vastgesteld voor Barneveldse warmtevisie

Geplaatst op: 08-02-2019

Februari 2019 

BARNEVELD – Een warmtenet voor hele wijken en warmtepompen voor individuele woningen. Dat zijn de twee oplossingsrichtingen die de gemeente Barneveld ziet om woningen aardgasvrij te maken.
De komende maanden werkt de gemeente een warmtevisie uit. Daarin moeten belangrijke vragen worden beantwoord. Wat gaat de energietransitie kosten, wie gaat dat betalen, wie is er verantwoordelijk om maatregelen te nemen en worden woningbezitters straks verplicht om een oplossing te accepteren of mag je kiezen?
De gemeenteraad sloeg eind vorige maand alvast wat piketpaaltjes door uitgangspunten voor die visie vast te stellen. Zo wil de gemeente het liefst ‘woonlastenneutraal’ verduurzamen. Het idee daarbij is dat investeringen terugverdiend worden door een lagere energierekening. Een ander uitgangspunt is keuzevrijheid, al wordt daarbij wel een kanttekening gemaakt dat die vrijheid betaalbaar moet zijn.Verder worden per wijk of buurt plannen gemaakt. Daarbij worden bewoners betrokken.

De warmtevisie moet in oktober klaar zijn. Het jaar erna wil Barneveld concrete plannen gaan maken voor de eerste wijken. De bedoeling is dat gestart wordt met wijken of buurten die relatief makkelijk aardgasvrij te maken zijn of waar toch al werkzaamheden gepland zijn. Holzenbosch Voorthuizen waar de contouren van deze nieuwe wijk al goed zichtbaar worden en de eerste bewoners genieten van hun nieuwe stek.