‘Twee maanden huur naar staatskas’

Geplaatst op: 12-11-2019

BARNEVELD – Woningstichting Barneveld moet dit jaar 2,3 miljoen euro afdragen aan de schatkist. Het gaat om de zogenoemde verhuurdersheffing, een extra belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties betalen naast andere belastingen. De heffing is corporaties een doorn in het oog. Daarom werd in oktober opnieuw bezwaar gemaakt in Den Haag. “Inmiddels verdwijnt van elke huurder twee maanden huur direct in de staatskas. Op die manier betalen mensen in een sociale huurwoning extra belasting. Geld dat wij niet kunnen investeren in onderhoud en verduurzaming van onze woningen en nieuwe betaalbare woningen”, aldus directeur-bestuurder Liesbeth Brouwer-de Jong van Woningstichting Barneveld. Met name nieuwbouw is hard nodig in Barneveld, omdat de wachttijd voor een sociale huurwoning inmiddels gemiddeld 6 tot 8 jaar bedraagt.