Stoken op stroom in Bloemendal

Geplaatst op: 10-12-2018

BARNEVELD – De circa 1200 nieuwbouwwoningen die de komende jaren in de Barneveldse wijk Bloemendal verrijzen, worden waarschijnlijk geheel elektrisch verwarmd, met zonnepanelen en warmtepompen.

Volgens adviesbureau Arcadis is dat de beste oplossing voor de eerste gasloze nieuwbouwwijk van Barneveld. Arcadis deed in opdracht van de gemeente Barneveld onderzoek naar manieren om woningen in de wijk te verwarmen zonder gas. Daarbij werd onder meer gekeken naar technische mogelijkheden, aanpasbaarheid aan nieuwe ontwikkelingen, kosten en baten voor gebruikers en draagvlak bij nieuwe bewoners en ontwikkelaars.
Elektrisch verwarmen vergt weliswaar een grote investering, omdat warmtepompen en zonnepanelen relatief duur zijn in aanschaf. Op lange termijn (15 tot 20 jaar) is het volgens Arcadis echter de oplossing met de laagste totale kosten omdat de energielasten dalen. Wat verder meespeelt is dat projectontwikkelaars in Bloemendal de voorkeur geven aan volledig elektrische woningen, omdat kopers hier een hogere hypotheek voor kunnen afsluiten.
Technisch is het volgens Arcadis mogelijk om de nieuwe Barneveldse wijk te verwarmen met stroom, omdat netbeheerder Liander al plannen heeft om de capaciteit van het netwerk aan die kant van Barneveld te vergroten. Met een keuze voor all electric blijft bovendien de deur open om in volgende fases van de bouw te switchen naar nieuwe ontwikkelingen die goedkoper en duurzamer zijn.

Warmtenet
Alternatieven die Arcadis onder de loep nam voor Barneveld waren het aanleggen van een warmtenet, stoken op groen gas en gebruik van geothermie. Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat water wordt verwarmd met energie van warmtebronnen in de omgeving. Te denken valt bijvoorbeeld aan restwarmte van bedrijven op Harselaar. Volgens Arcadis biedt zo’n warmtenet meer comfort, maar zijn bewoners uiteindelijk duurder uit. Ook kost het veel tijd om een warmtenet aan te leggen, waardoor dat geen reële optie is voor de eerste huizen in Bloemendal.

Groen gas en geothermie
Stoken op groen gas valt af omdat er op korte termijn niet op grote schaal duurzaam groen gas beschikbaar is, de leverbetrouwbaarheid op lange termijn onzeker is en er volgens Arcadis nog geen rendabele businesscase is om op lokale schaal groen gas te produceren. Voor geothermische energie, waarbij warmte diep uit de aarde wordt gehaald, is Bloemendal te klein. Daarvoor zijn zo’n 2000 tot 3000 woningen nodig. Voor bestaande bouw kunnen een warmtenet, groen gas of geothermie mogelijk wel een oplossing zijn volgens Arcadis.