Steeds meer Barnevelders wonen alleen

Geplaatst op: 29-09-2019

BARNEVELD – Het aantal Barnevelders dat alleen woont is in de afgelopen tien jaar flink gegroeid. Waren dat er in 2008 nog een kleine 4.700, vorig jaar was dat aantal opgelopen tot bijna 6.000. Daarmee woont inmiddels één op de tien Barnevelders alleen. Dat is nog altijd minder dan gemiddeld in Nederland. In 2018 woonde 17,4 procent van de bevolking alleen. Het aantal alleenstaanden neemt al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw toe. Dat heeft impact op de woningmarkt, omdat er meer en ander soorten huizen nodig zijn om te voorzien in de behoeften van alleenstaanden.