Run op duurzaamheidsleningen; geld is op

Geplaatst op: 07-12-2016

BARNEVELD – De duurzaamheidsleningen van de gemeente Barneveld zijn zo populair dat het beschikbare geld voor 2016 op is. Mogelijk komt er 300.000 euro extra beschikbaar.

Daarover beslist de gemeenteraad later deze maand. Tot die tijd moeten huizenbezitters afwachten. Nieuwe aanvragen worden op een wachtlijst geplaatst. Alleen al in oktober ging het om 18 aanvragen met een totale waarde van 120.000 euro. De duurzaamheidslening biedt huizenbezitters de mogelijkheid om snel energiebesparende maatregelen te realiseren. Het gaat bijvoorbeeld om de aanschaf van een warmtepomp, zonnepanelen of de isolatie van gevels, daken, vloeren en ramen. In totaal kan er maximaal 25.000 euro geleend worden.
Huizenbezitters moeten dat bedrag binnen 15 jaar terugbetalen. Ze betalen een relatief lage rente, die wordt vastgesteld door het Stimuleringsfonds Volkshuivesting (SVn). De rente bedraagt momenteel 1,6 procent. Ook sportverenigingen, culturele instellingen en VvE’s kunnen sinds dit jaar een beroep doen op de lening.

Het aantal aanvragen voor de lening is sterk gestegen. In 2015 kwamen er 16 verzoeken binnen. Tot eind oktober 2016 stond de teller al op 46 aanvragen. Het Barneveldse college verwacht dat het aantal aanvragen ook in de laatste maanden van het jaar verder zal toenemen, omdat burgers via communicatiecampagnes nog altijd gewezen worden op mogelijkheden om hun woning te verduurzamen.
Energiebesparende maatregelen van woningbezitters moeten bijdragen aan het behalen van de ambitieuze energiedoelen die de gemeente Barneveld zichzelf heeft gesteld. Per jaar wil Barneveld 2% energie besparen en in 2020 moet 20% van de energie duurzaam opgewekt worden.

De bouw van energienulwoningen sluit aan bij de nieuwe Energievisie van de gemeente Barneveld. Daarin zijn ambitieuze ambities opgenomen als het gaat om energiebesparing (2% per jaar) en duurzame energieopwekking (20% in 2020).Nieuw bijschrift