Regels tegen woonoverlast

Geplaatst op: 25-06-2018

BARNEVELD – De gemeente Barneveld heeft regels opgesteld om woonoverlast tegen te gaan. Wie ernstig of herhaaldelijk problemen veroorzaakt voor de buren, kan in het uiterste geval tijdelijk uit zijn of haar eigen huis gezet worden.
Bij een overlastmelding wordt eerst gekeken of er echt sprake is van overlast. Als dat het geval is, wordt een ‘goed gesprek’ gevoerd met de persoon die overlast veroorzaakt. Dat gebeurt bijvoorbeeld door een wijkagent, een wijkwerker of buurtbemiddelaar. Heeft dat geen effect? Dan volgen een schriftelijke waarschuwing en dwangsommen. In het uiterste geval kan de gemeente zelf op laste van de overlastveroorzaker maatregelen nemen om de overlast te beëindigen en iemand ruim een maand een huisverbod opleggen.

Meer mogelijkheden

Gemeenten hebben sinds vorig jaar meer mogelijkheden gekregen om woonoverlast aan te pakken. Zo kan de burgemeester voortaan gedragsverandering afdwingen door mensen die overlast veroorzaken specifieke opdrachten te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om een opdracht dat iemand zijn blaffende honden binnen moet houden of te stoppen met het dumpen van huisvuil in de tuin.

Hiervoor konden burgemeesters alleen woningen sluiten en mensen uit huis plaatsen. Daarvoor is toestemming van de rechter nodig. Die vindt zo’n ‘straf’ vaak te zwaar in verhouding tot de overlast. Met als gevolg dat buurtbewoners ongestraft konden doorgaan met het terroriseren van hun buren.

Last van muziek en de kachel

1 op de 20 Nederlanders ervaart vaak overlast van buurtbewoners, blijkt uit de landelijke Veiligheidsmonitor. Nog eens 28,7 procent geeft aan ‘wel eens’ last te hebben van omwonenden. Bonje met de buren ontstaat vooral door muziek die te hard slaat, of andere vormen van geluidsoverlast zoals schreeuwen en slaan met deuren. Ook huisdieren en rook van een kachel of barbecue zijn veelgenoemde oorzaken van burenoverlast.

Weinig burenboetes

De wet houdt er rekening mee dat overlast tussen buren nooit helemaal te voorkomen is. Maar het is niet toegestaan om ‘onrechtmatige hinder’ toe te brengen. Wanneer overlast onrechtmatig wordt, hangt af van hoe erg het is en hoe lang het duurt. Overigens lijken de lokale overlastregels vooral ingevoerd voor de zekerheid. Eerder dit jaar werd bekend dat in de afgelopen vier jaar in Barneveld slechts 16 bekeuringen zijn uitgedeeld voor overlast door omwonenden. Dat is veel minder dan gemiddeld in Nederland.