428 huurhuizen erbij tot 2022

Geplaatst op: 06-02-2018

Februari 2018

BARNEVELD – Woningstichting Barneveld wil de komende vijf jaar 428 nieuwe huurwoningen bijbouwen. Het gaat daarbij met name om betaalbare woningen voor Barnevelders met een relatief laag inkomen.

Dat staat in het strategisch plan van de woningcorporatie. De nieuwbouw is nodig omdat het aantal inwoners van Barneveld de komende jaren naar verwachting flink groeit. Hierdoor neemt de vraag naar sociale huurwoningen toe. “Het aantal lage inkomens kan daarnaast nog gaan toenemen in de toekomst. Hier moeten we als woningcorporatie op voorbereid zijn.”

Kleinere huishoudens
De woningstichting wil de komende jaren vooral bouwen voor singles en stellen. Daarmee speelt de woningstichting naar eigen zeggen in op de demografische ontwikkelingen (minder en kleinere gezinnen) en veranderende woonwensen van Barnevelders. De nieuwe woningen moeten bovendien bijna energieneutraal zijn en zoveel mogelijk levensloopbestendig, zodat huurders er ook kunnen blijven wonen op hoge leeftijd. Om die zelfde reden wordt ook een deel van de bestaande woningen de komende jaren opgeknapt.

Piek in 2019
In 2018 komen er 66 nieuwe huurhuizen en huurappartementen bij. Het gaat om rugwoningen (10) en appartementen op Eilanden-Oost (20), appartementen in Veller (12) en aan de Catherijnesteeg (12) in Barneveld en woningen in de Voorthuizense nieuwbouwwijk (12) Holzenbosch. De grootste nieuwbouwpiek ligt in 2019. Dan komen er 189 huurhuizen bij, waaronder 40 huurwoningen aan het Julianaplein en 53 huurwoningen in de Wikselaarse Eng in Voorthuizen. Na 2022 daalt het bouwtempo. Woningstichting Barneveld wil vanaf dan nog circa 50 huurwoningen per jaar toevoegen aan de woningvoorraad.

Speerpunten in het strategisch plan zijn betaalbaar wonen, voldoende geschikte woningen, prettig wonen met elkaar en duurzaamheid met kwaliteit. Voor dat laatste speerpunt tast de woningstichting diep in de buidel. De komende tien jaar investeert de woningstichting circa 55 miljoen euro extra in het verduurzamen van de woningvoorraad. Het eerste concrete project is het renoveren van 242 woningen aan Valkhof en Goudenstein in Barneveld. De woningen hebben nu nog een energielabel C of D, maar moeten flink energiezuiniger worden.

CO2-neutraal en aardgasvrij
Bedoeling is dat het project veel kennis en inzicht oplevert over het verduurzamen van sociale huurwoningen. Die kennis wil Woningstichting Barneveld gebruiken om bestaande woningen sneller dan gepland te verduurzamen. Vanaf 2021 wil de woningstichting jaarlijks ruim 100 woningen een duurzaamheidsupgrade geven, waardoor bewoners minder energie gaan verbruiken. Uiteindelijk reiken de ambities nog veel verder. In 2050 moeten alle huurwoningen van de woningstichting CO2-neutraal en aardgasvrij zijn.