Onderzoek: welke Barneveldse huizen worden te heet?

Geplaatst op: 12-11-2019

November 2019

BARNEVELD – Barneveld gaat in kaart brengen in welke huizen, straten en wijken het op zomerse dagen te warm wordt.

Aan de hand van zo’n ‘hittekaart’ kunnen bijvoorbeeld hulpverleners met kwetsbare inwoners het gesprek aangaan over het koel houden van de woning of kunnen er met subsidie maatregelen tegen hitte genomen worden bij mensen die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen.

Het opstellen van de hittekaart is één van de onderdelen uit het Plan van Aanpak klimaatadaptatie dat de gemeente Barneveld heeft opgesteld. Dat plan brengt in kaart hoe Barneveld omgaat met de verandering van ons klimaat. Daardoor neemt de kans op heftige buien of juist lange periodes van hitte en droogte toe, wat zorgt voor overlast en risico’s met betrekking tot de volksgezondheid.

Andere maatregelen in het klimaatadaptieplan zijn onder meer het klimaatbestendig inrichten van openbare ruimtes zoals straten, hofjes en groenstroken en het bouwen volgens nieuwe, klimaatbestendige bouw. De gemeente doet dat vooruitlopend op nieuwe wetgeving over klimaatbestendig bouwen. Verder wil de gemeente in kaart brengen waar piekbuien in Barneveld precies voor wateroverlast zorgen. “We hebben voor Barneveld goed in beeld op welke plekken er bij heftige regen water-op-straat ontstaat. Maar is dat erg? En op welke plekken dan vooral? Om het klimaateffect ‘wateroverlast’ kosteneffectief aan te kunnen pakken, is er behoefte aan een Urgentiekaart wateroverlast.”