Onderzoek naar flexibele nieuwbouwplannen

Geplaatst op: 12-05-2018

BARNEVELD – De gemeente Barneveld gaat onderzoeken hoe je samen met andere gemeenten flexibele en gevarieerde plannen voor nieuwbouwwijken kunt maken.

Achterliggende gedachte is dat het niet handig is als gemeenten allemaal tegelijk dezelfde soort woningen bouwen. Barneveld gaat onder meer kijken bij andere gemeenten en overleggen met marktpartijen. Het onderzoek van de gemeente Barneveld moet begin volgend jaar afgerond zijn. Barneveld doet het onderzoek namens de regio FoodValley. De gemeenten in deze regio werken – verplicht door de provincie – samen op het gebied van woningbouw. Elk jaar werken ze samen de Regionale Woonagenda bij, waarin de gezamenlijke visie op de woningmarkt staat. Zo gaan de gemeenten samen de komende tien jaar 17.500 woningen bouwen. Daarvan komen er tussen de 2.740 en 3.350 in Barneveld.
In de nieuwe versie van de Regionale Woonagenda wordt naast het onderzoek van Nijkerk nog een aantal thema’s genoemd waar de komende jaren aandacht voor is. Zo haakt Barneveld aan bij onderzoek naar gezamenlijke afspraken voor gasloos en energieneutraal bouwen en het verduurzamen van bestaande woningen. Verder komt er onderzoek naar mogelijkheden om meer middenhuurwoningen te realiseren en de leefbaarheid in na-oorlogse wijken zoals de Dichtersbuurt te verbeteren. Ruim driekwart van de Nederlandse woningen staat in zulke wijken. Vaak passen de huizen niet meer goed bij de wensen van huidige kopers en huurders. Zo zijn na de oorlog vooral grote gezinswoningen gebouwd, terwijl tegenwoordig veel meer mensen alleen wonen. Bovendien leven in na-oorlogse wijken meer mensen rond het sociaal minimum en zijn de wijken er niet op toegerust dat mensen tegenwoordig langer thuis wonen, onder meer omdat zorgvoorzieningen en ruimtes waar mensen elkaar kunnen ontmoeten ontbreken.