Onderzoek naar aardgasvrij maken woningen

Geplaatst op: 31-03-2018

BARNEVELD – De gemeente Barneveld gaat dit jaar onderzoeken hoe bestaande woningen afgekoppeld kunnen worden van het aardgasnetwerk. Mogelijk komt er een pilot daartoe in een Barneveldse wijk.

Dat blijkt uit het uitvoeringsprogramma van de Barneveldse energievisie. Het aardgasvrij maken van bestaande woningen geldt landelijk als een van de grootste uitdagingen voor de komende decennia. Niemand weet nog precies hoe dat het beste aangepakt kan worden. Mede daarom wil Barneveld meedoen aan de pilot ‘Wijk van de toekomst’ van het Gelders Energie Akkoord.

In deze pilot wordt voor een concrete wijk gekeken wat omschakelen naar aardgasloos wonen zou betekenen. Zeker is dat zo’n omschakeling een grote investering zal vergen, waarvan de vraag is wie de rekening betaalt. In de pilot wordt onder meer gekeken of bewoners enthousiast worden van een abonnementsconstructie. Daarbij investeert een bedrijf in maatregelen die de woning verduurzamen. Bewoners betalen deze investering terug via de besparing op de energierekening. Hiermee hebben bewoners de zekerheid van gelijkblijvende energiekosten voor de eerste jaren, om vervolgens (na afbetaling) profijt te hebben van de directe energieopbrengsten.

Barneveld wil in 2020 gemiddeld 2% energie per jaar besparen en 20% van haar energieverbruik duurzaam opwekken, maar ligt nog achter op schema. “De voortgang gaat te langzaam. In dit tempo halen we de gestelde doelen niet. Het is tijd om een grote sprong te maken”, schrijft de gemeente. Om burgers enthousiaster te maken over energiebesparing, volgen in 2018 4 tot 6 informatieavonden. Verder is er 500.000 euro extra budget vrijgemaakt voor duurzaamheidsleningen en worden nieuwe wijken aardgasvrij.