Nieuwe directeur voor woningstichting

Geplaatst op: 03-11-2016

November 2016

BARNEVELD – Liesbeth Brouwer-de Jong wordt de nieuwe directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld. Zij volgt Arjen Jongstra op, die per september vertrok naar woningcorporatie Ons Huis in Apeldoorn. Brouwer-de Jong was de laatste zes jaar werkzaam als manager Strategie en Beleid en bestuurssecretaris bij woningstichting Woonstede in Ede. ,,In deze functie was zij onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ondernemingsplan, stakeholdermanagement, klantvisie en portefeuillemanagement. Daarnaast had zij een leidende rol in strategische beleidsprogramma’s op het gebied van huurbeleid, betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en leefbaarheid”, stelt de Woningstichting in een persbericht. Brouwer-de Jong begint in december in Barneveld.