Meer flexwoningen nodig in Barneveld

Geplaatst op: 08-02-2019

Februari 2019

BARNEVELD – Er is de komende jaren in Barneveld behoefte aan nieuwe, flexibele woonvormen voor met name mbo-studenten en buitenlandse werknemers van uitzendbureaus. Dat blijkt uit onderzoek van het Expertisecentrum Flexwonen.

De onderzoekers schatten in dat er in Barneveld nu zo’n 660 tot 880 arbeidsmigranten wonen, onder meer op vakantieparken in de regio. Door de aantrekkende economie verwachten uitzendbureaus dat op korte termijn het aantal buitenlandse werknemers zal verdubbelen, waardoor er ook meer woonruimte nodig is.

Voor mbo-studenten van Aeres is het al langer bekend dat er behoefte is aan meer woonruimte, mede omdat een deel van de studenten ver moet reizen voor de opleiding. De onderwijsinstelling heeft daarom plannen om een campus met 120 tot 200 kamers te bouwen.

Voor statushouders, expats, mantelzorgers, ex-gedetineerden en mensen die gescheiden zijn is de behoefte aan flexibele woonruimte relatief beperkt in de gemeente Barneveld, blijkt uit de studie. De gemeente Barneveld neemt de uitkomsten mee bij het bepalen van de regionale woonagenda van de Regio FoodValley. Barneveld heeft daarin de leiding over een programma rond ‘Flexibiliteit en differentiatie’ van woningbouw.