Holzenbosch Voorthuizen: de stand van zaken

Geplaatst op: 14-08-2017

Augustus 2017 –

De nieuwe woonwijk Holzenbosch, aan de zuidzijde van Voorthuizen, krijgt hoe langer hoe meer vorm. Het bouwrijp maken van het woongebied is in volle gang. De eerste woningen 26 woningen zijn al verkocht en er is veel belangstelling voor een woning in deze nieuwste woonwijk van Voorthuizen.

Holzenbosch wordt ontwikkeld door drie partijen: de gemeente Barneveld, Woningstichting Barneveld (WSB) en Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek uit Amersfoort. De gemeente en WSB bouwen de woningen niet zelf; dat gebeurt door respectievelijk Heilijgers en De Bunte Vastgoed Oost B.V.

We vertellen u op deze pagina’s graag over de ontwikkeling van Holzenbosch en over de woningprojecten die de komende periode in Holzenbosch worden ontwikkeld.

Volg ons op Facebook!
De Facebookpagina van Holzenbosch (facebook.com/HolzenboschVhuizen) wordt al door veel mensen gevolgd. Ook door u? Blijf via social media op de hoogte van de ontwikkelingen!

Nieuw! Interactieve kaart op www.holzenbosch.nl
De website www.holzenbosch.nl heeft een nieuwe interactieve kaart waarmee verkochte, verhuurde en nog beschikbare woningen in beeld worden gebracht. U vindt op de homepage van de website een link naar deze kaart.

Nu in ontwikkeling…
Op dit moment worden fase 0 en fase 1 ontwikkeld: Holzengaarde en Holzenbrink. Bij deze ontwikkeling zijn drie partijen betrokken: Heilijgers (namens de gemeente Barneveld), De Bunte Vastgoed Oost B.V. (namens Woningstichting Barneveld) en Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek.

Fase 0 – Holzengaarde (56 woningen)
• U vindt een actueel overzicht van de beschikbare woningen en kavels op de website van Holzenbosch.
• Voor sociale huurwoningen van Woningstichting Barneveld, kijk op www.huiswaarts.nu.
• Voor vrije sector huurwoningen van Heilijgers, kijk op www.heilijgers.nl.

• Houd voor andere woningbouwontwikkelingen in Holzengaarde de website in de gaten!

Fase 1 – Holzenbrink (73 woningen)
• Kijk voor het beschikbare aanbod op
www.nieuwbouwvoorthuizen.nl/holzenbosch of neem contact op met één van de projectmakelaars Drieklomp Makelaars en Rentmeesters Voorthuizen en Midden Nederland Makelaars Voorthuizen.

Binnenkort in ontwikkeling…
De eerstvolgende woningen die worden ontwikkeld, zijn
woningen van Bouw- en Aannemingsmaat-schappij Schoonderbeek B.V. uit Amersfoort. Op dit moment is hierover nog geen nadere informatie te geven. Houd de website en de Facebookpagina van Holzenbosch in de gaten.

Heeft u belangstelling voor een woning in Holzenbosch?
Hieronder staat hoe u dit kunt laten blijken en hoe wij u hierover op de hoogte houden:
• Hebt u zich al eerder via de website www.holzenbosch.nl ingeschreven als belangstellende? De gemeente Barneveld informeert u dan rechtstreeks over de verkoopmomenten of de aanbieding van de sociale verhuur van de woningen. Kies onderaan de pagina voor ‘Verkoop’.
• Uiteraard staat deze informatie ook op www.holzenbosch.nl en wordt via de informatiepagina van de gemeente Barneveld (in de Barneveldse Krant / Donderdagkrant) bekendgemaakt.

Kavelkaart
De website www.holzenbosch.nl heeft een nieuwe interactieve kaart waarmee verkochte, verhuurde en nog beschikbare woningen in beeld worden gebracht. U vindt op de homepage van de website een link naar deze kaart (zie afbeelding boven)

Verkoopsites
Daarnaast is op de internetsite van Drieklomp Makelaars en Midden Nederland Makelaars het actuele aanbod terug te vinden alsook via www.nieuwbouwvoorthuizen.nl

• Via Midden Nederland Makeleraars:
www.mnm-wonen.nl/aanbod/nieuwbouwaanbod/voorthuizen
• Via Drieklomp Makelaars:
www.drieklomp.nl/nieuwbouw-projecten/project-v72
Voor wat betreft de vrije sector kavels, kunt u contact opnemen met de betreffende bouwer of ontwikkelaar (zie ook de informatie onderaan het interview met Gerlof en Gerlies Bokma).

Wat is de planning?

Hieronder vindt u de globale planning van de realisering van de woonwijk Holzenbosch. De planning is uiteraard onder voorbehoud van de succesvolle verkoop van de woningen door de marktpartijen.

Kwartaal 3 van 2017
• Start verkoop van 40 koopwoningen van Bouw- en Aannemersbedrijf Schoonderbeek

Kwartaal 4 van 2017
• Start verkoop van 53 koopwoningen van Heilijgers
• Start bouw van 8 of 9 sociale huurwoningen van Heilijgers
• Start bouw van 26 koopwoningen en 6 sociale huurwoningen (Woningstichting Barneveld) van De Bunte Vastgoed Oost
• Start bouw van de 40 koopwoningen van Bouw- en Aannemersbedrijf Schoonderbeek

Planning 2018 en verder
• Start bouw van de 53 koopwoningen, 19 vrije sector huurappartementen, 12 huurwoningen (sociale en vrije sector huur) van Heilijgers
• Verkoop en realisatie van 19-27 koopwoningen, 20 sociale huurappartementen, 12 sociale huur-woningen (Woningstichting Barneveld), 6 vrije sector huurwoningen van De Bunte Vastgoed Oost
• Verkoop en realisatie van 31 koopwoningen, 22 sociale huurwoningen en 8 vrije sector huurwo-ningen van Bouw- en Aannemersbedrijf Schoonderbeek
• Verkoop en realisatie van 9 koopwoningen van Heilijgers.

Sociale huurwoningen

In opdracht van Woningstichting Barneveld begint De Bunte Vastgoed Oost eind dit jaar met de bouw van de eerste zes sociale huurwoningen (Holzengaarde). Ze worden naar verwachting eind 2018 op-geleverd. Deze woningen worden zó energiezuinig, dat ze nu al voldoen aan de BENG-norm, die vanaf 2021 geldt. De huurprijzen variëren tussen € 592 en € 635 en zijn afhankelijk van het woningtype, huishoudgrootte en het inkomen.

De woningstichting biedt deze woningen aan via huiswaarts.nu. Zorg alvast dat u daar ingeschreven staat. Inschrijven is nodig om te kunnen reageren op een sociale huurwoning uit het woningaanbod van Woningstichting Barneveld.

De Bunte Vastgoed bouwt in totaal 38 sociale huurwoningen voor Woningstichting Barneveld: achttien eengezinswoningen en twintig tweekamerappartementen.
Alle woningen worden energiezuinig.

Meer informatie?
Kijk op www.huiswaarts.nu of op de website van Woningstichting Barneveld:
www.wstg-barneveld.nl (bij Onze Projecten / Nieuwbouw).