Heet water tegen onkruid

Geplaatst op: 24-08-2016

Juni 2016

BARNEVELD – Van de Haar Groep uit Wekerom is weer begonnen met onkruidbestrijding op stoepen en straten in de gemeente Barneveld. Dat gebeurt voor het tweede jaar op rij met heet water.

 
Vanaf april is het verboden om chemische middelen zoals glysofaat te gebruiken voor het bestrijden van onkruid op verhardingen. Glysofaat is waarschijnlijk kankerverwekkend. Vooruitlopend op het verbod koos de gemeente Barneveld ervoor om vorig jaar al over te stappen op een milieuvriendelijkere bestrijdingsmethode.

 
Heet water
Dat gebeurt tegenwoordig met zogenoemde WAVE’s. Deze machines spuiten bijna kokend water op het onkruid, waardoor de celstructuur van de plant kapotgaat. Bovengrondse delen van het onkruid sterven af en de wortels raken steeds verder uitgeput. De WAVE’s zijn voorzien van sensoren, waardoor ze alleen water spuiten op plekken waar daadwerklijk onkruid groeit. Zo wordt verspilling van water en energie tegengegaan.
De WAVE’s, die door Van de Haar zelf ontwikkeld zijn en inmiddels in heel Nederland gebruikt worden, zijn voorzien van zijsproeiers die het mogelijk maken om onkruid langs gevels, hekwerken en in de goot te behandelen. Op lastig bereikbare plekken wordt gebruikgemaakt van een spuitlans. Voor de onkruidbestrijding wordt oppervlaktewater gebruikt.

 
Afspraken
De gemeente heeft afspraken met Van de Haar Groep gemaakt over welk onkruidniveau acceptabel is in de gemeente Barneveld. Het Wekeromse bedrijf monitort elke twee weken tijdens schouwrondes de onkruidgroei in verschillende kernen en bepaalt waar bestrijding wel en niet nodig is. Vervolgens rijden de WAVE’s op basis van die schouwen een zo optimaal mogelijke route, waardoor er minder CO2-uitstoot vrijkomt.
Het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen geldt vooralsnog alleen voor professionele gebruikers. Daaronder vallen niet alleen bedrijven, zoals Van de Haar Groep, die de openbare ruimte beheren voor gemeenten, maar ook bijvoorbeeld ondernemers die zélf het onkruid op hun parkeerterrein bestrijden. Particulieren mogen voorlopig nog wél chemische bestrijdingsmiddelen zoals Roundup kopen en gebruiken, al zijn die in steeds minder winkels te vinden.

 
Uitzonderingen
Het verbod geldt niet voor alle terreinen. Minister Dijksma heeft uitzonderingen gemaakt voor het onkruidvrij houden van stoepen en straten op onder meer campings, defensieterreinen en luchthavens. Ook op sportvelden en niet-verharde terreinen mag chemie voorlopig nog toegepast worden, om bijvoorbeeld de eikenprocessierups of onkruid als de duizendknoop en ambrosia te bestrijden.